Vernieuwing informaticaonderwijs noodzaak

Middelbare scholieren zijn vaardig met smartphone en op social media, maar hebben onvoldoende inzicht in impact en risico’ s van digitale communicatie.

Publication date: 29-01-2013

Middelbare scholieren zijn vaardig met smartphone en op social media, maar hebben onvoldoende inzicht in impact en risico’ s van digitale communicatie. Het huidige informaticaonderwijs leidt niet tot digitale geletterdheid en moet op havo/vwo volledig worden herzien. Zo luidt de belangrijkste boodschap uit het advies 'Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' van de KNAW-commissie Informatica in het voortgezet onderwijs. Het advies werd vandaag door KNAW-president Hans Clevers overhandigd aan André de Jong, Directeur Generaal Primair en Voorgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW.

Digitale geletterdheid, het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen, behoort in een informatiemaatschappij tot de basisvaardigheden die jongeren zich deze op school eigen moeten kunnen maken. Op basis van een veldverkenning brengt de commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Jan Karel Lenstra aan de overheid advies uit het onderwijs in digitale informatie en communicatie op havo/vwo snel en volledig te herzien. De KNAW pleit voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo/vwo en grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw.  

Terwijl de ontwikkelingen in ICT elkaar razendsnel opvolgen, is het vak informatica sinds de invoering in 1995 niet noemenswaardig aangepast. Bovendien bieden steeds minder scholen het vak aan, vaak bij gebrek aan nieuwe docenten die gepensioneerde vakcollega’s kunnen opvolgen.  Ook in het buitenland realiseert men zich dat niet het kunnen omgaan met ICT, maar digitale geletterdheid  in het onderwijs voorop moet staan. Het adviesrapport schetst ter vergelijking de situatie in een zestal  Europese landen en Singapore.

De KNAW-Commissie Informatica in het voortgezet onderwijs bestond uit de hoogleraren Peter Barthel (Rijksuniversiteit Groningen), Bert de Brock (Rijksuniversiteit Groningen), Franciska de Jong (Universiteit Twente/Erasmus Universiteit Rotterdam), Inald Lagendijk (Technische Universiteit Delft) Gerard van Oortmerssen (Universiteit van Tilburg) en ir. Deny Smeets (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Voorzitter was prof. dr. Jan Karel Lenstra (Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam/Technische Universiteit Eindhoven).

Het volledige advies Digitale Geletterdheid. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw is te downloaden als pdf en beschikbaar als E-pub via www.knaw.nl

Bron: KNAW

Jan Karel Lenstra (CWI), voorzitter van de KNAW-Commissie Informatica in het voortgezet onderwijs, sprak op 30 januari 2013 op Radio 1: http://nos.nl/audio/468051-digitale-ongeletterdheid-onder-jongeren-groot.html, op 29 januari 2013 op BNR radio en hij werd geinterviewd door Trouw.