Peter Boncz benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU

Publication date: 03-10-2013

Boncz

Peter Boncz van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam is per 1 oktober 2013 aangesteld als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Large-Scale Analytical Data Management bij de Faculteit Exacte Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het betreft een aanstelling in deeltijd voor een dag per week. De rest van de dagen blijft hij verbonden aan het CWI. De leerstoel is een samenwerking tussen de VU en het CWI.

Als bijzonder hoogleraar zal Boncz zich richten op het vinden van efficiënte technieken voor data-analyse die inspelen op de kracht van moderne hardware. Hij richt zich in toepassingen op databestanden die de vorm van een graaf aannemen, zoals verbindingen tussen mensen in sociale netwerken. In dergelijke structuren kan analyse van deze verbindingspatronen waarvolle informatie opleveren.

"Het analyseren en verrijken van gegevens speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Er ontstaat een data-economie waarin het verfijnen van data en extraheren van kennis hieruit de toegevoegde waarde vormt. Naast gevestigde toepassingsgebieden als marketing en fraude-detectie speelt data-analyse steeds vaker een cruciale rol in bijvoorbeeld kostenmanagement en de wetenschap. Het fascinerende aan dit onderzoek is de combinatie van wetenschappelijke uitdagingen met kansen op innovatieve toepassingen”,  aldus Boncz.

Peter Boncz was eerder betrokken bij de oprichting van spin-offs Data Distilleries en VectorWise van het CWI. In 2006 werd aan hem de ICT Regie Award toegekend voor beide succesvolle spin-off activiteiten. Zijn promotieonderzoek naar kolom-gebaseerde databasesystemen werd in 2009 bekroond met de VLDB "10 Year Best Paper Award". Eerder dit jaar ontving hij de prestigieuze Humboldt Research Award voor zijn onderzoeksbijdragen.