Meer omzet door experimenteren met prijzen

Met ‘dynamic pricing’ - het continu variëren van prijzen - passen bedrijven hun verkoopprijzen aan met als doel hun omzet te verhogen.

Publication date: 21-02-2013

Met ‘dynamic pricing’ - het continu variëren van prijzen - passen bedrijven hun verkoopprijzen aan met als doel hun omzet te verhogen. Vooral organisaties die hun producten en diensten online verkopen maken hier gebruik van zoals vliegtuig-maatschappijen en webwinkels. Online verkopen levert ook een grote stroom digitaal beschikbare verkoopdata op.

Arnoud den Boer, onderzoeker aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, bestudeerde hoe deze datastroom met behulp van statistische technieken effectief kan worden gebruikt om prijsbeslissingen te optimaliseren. 7 februari 2013 verdedigt hij zijn proefschrift ‘Dynamic Pricing and Learning’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bedrijven kunnen de ontwikkelde technieken gebruiken om hun prijsbeleid te optimaliseren.

Bedrijven weten vaak niet zeker wat de optimale verkoopprijzen zijn. Op basis van statistische schattingen van historische verkoopdata hebben ze wel een idee. Den Boer laat in zijn onderzoek zien wat het belang kan zijn om bewust af te wijken van wat op dat moment de optimale prijs lijkt te zijn en te experimenteren met prijzen. “Digitale verkoopdata bevat waardevolle gegevens bevat over klantengedrag, in het bijzonder over hoe de vraag afhangt van de verkoopprijs. Door te experimenteren met prijzen kunnen bedrijven veel leren over deze vraagcurve” zegt den Boer.

Den Boer ontwierp wiskundige algoritmen die dit op de meest kosteneffectieve manier doen om zo op korte termijn misschien winst op te offeren maar op langere termijn meer te leren over klantengedrag en daardoor uiteindelijk betere prijsbeslissingen te nemen. Het prijsalgoritme van den Boer laat zien hoe vaak en hoeveel bedrijven met hun prijzen zouden moeten experimenteren, met andere woorden wat de optimale balans tussen leren en winstoptimalisatie is.

Het onderzoek van Arnoud den Boer sluit aan bij een recente trend om zogenaamde ‘Big Data’, grote hoeveelheden digitale gegevens, te gebruiken om optimale beslissingen te nemen. Zijn resultaten geven waardevolle inzichten voor een grote categorie van beslissingsproblemen waarbij Big Data een rol speelt.

 

Foto: Cover proefschrift 'Dynamic Pricing and Learning'