Human Brain Project gelanceerd

Publication date: 08-10-2013

Het Human Brain Project, het meest ambitieuze neurowetenschappelijke project, is officieel gestart. Wetenschappers van 135 deelnemende instituten komen deze week in Zwitserland bij elkaar voor de officiële lancering. Het project wordt mede gefinancierd door de EU met een subsidie van €1.2 miljard. Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is één van de Nederlandse deelnemers en zal werken aan het coördineren en analyseren van de grote datastromen.

Met meer dan 130 deelnemende onderzoeksinstituten uit Europa en daarbuiten in een veelheid aan onderzoeksvelden is het Human Brain Project het meest ambitieuze project in de neurowetenschap ooit. Doel van het project is om methoden te ontwikkelen die een grondig begrip van het menselijk brein mogelijk maken. De ontwikkelde kennis zal essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe technieken in de geneeskunde en IT. De projectpartners komen deze week samen op het EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), het coördinerende instituut. Gedurende de week stemmen de neurowetenschappers, artsen, informatici en robotici de details van het project verder af.

De eerste missie in het Human Brain project is het lanceren van zes onderzoeksplatforms, bestaand uit technologische gereedschappen en methoden die nodig zijn voor het halen van de projectdoelen. De platforms zijn neuroinformatica, hersensimulatie, hoogwaardige computersystemen, medische informatica, neuromorfische computersystemen en neurorobotica.

CWI is actief in het platform hoogwaardige computersystemen en zal werken aan het coördineren en interactief analyseren van de grote datastromen in het Human Brain Project met behulp van hun geavanceerde databasesysteem MonetDB/SciQL. Het lokale project staat onder leiding van CWI Fellow en databaseonderzoeker Martin Kersten (CWI’s Database Architectures-groep).


Meer informatie: