Giannicola Scarpa verdedigt proefschrift kwantumverstrengeling

Publication date: 26-11-2013

Kwantumverstrengeling

Kwantumverstrengeling, een sterke correlatie tussen deeltjes die ook over grote afstanden blijft bestaan, heeft vergaande gevolgen. Onderzoeker Giannicola Scarpa van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) heeft een aantal van deze gevolgen bestudeerd op het gebied van informatieverwerking en communicatie. Hij verdedigt zijn proefschrift ‘Quantum Entanglement in Non-local Games, Graph Parameters and Zero-error Information Theory’ op woensdag 27 november 2013 aan de Universitet van Amsterdam.

Kwantumverstrengeling is een kwantummechanisch effect waarin twee deeljes dusdanig verstrengeld zijn dat zij elkaars eigenschappen beïnvloeden, zelfs als ze ver van elkaar verwijderd zijn. Deze tegenintuïtieve correllatie op afstand is sterk in tegenspraak met de principes van de klassieke natuurkunde. Omdat het effect desondanks experimenteel is aangetoond met diverse deeltjes, zijn natuurkundigen gedwongen het bestaan van dergelijke locatieonafhankelijke effecten te erkennnen.

Scarpa heeft verschillende toepassingen van kwantumverstrengeling bestudeerd op het gebied van informatieverwerking en communicatie. Hij laat verschillende nieuwe omstandigheden zien waarin twee personen die niet kunnen communiceren, theoretisch gezien kwantumverstrengeling kunnen gebruiken om hun acties op elkaar af te stemmen. Ook toont hij aan dat er meer foutloze berichten door een kanaal met ruis gestuurd kunnen worden als berichten verstrengeld zijn.

Giannicola Scarpa is promovendus bij het Centrum Wiskunde & Informatica onder begeleiding van prof. dr. Ronald de Wolf in de groep Algorithms & Complexity. Zijn werk is gefinancierd door de NWO Vidi Grant van Ronald de Wolf.

 

Proefschrift: ‘Quantum Entanglement in Non-local Games, Graph Parameters and Zero-error Information Theory
Door: Giannicola Scarpa (CWI Algorithms & Complexit-groep)
Promotor: prof. dr. R. de Wolf (CWI en UvA)
Datum: 27 november 2013, 10.00h
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

 

Afbeelding: Cover van Nature Physics, oktober 2006