Conferentie Software Development Automation 2013

Publication date: 22-04-2013

 

Op 29 mei 2013 vindt de conferentie Software Development Automation 2013 (SDA'13) plaats op het Centrum Wiskunde & Informatica. Het centrale thema van de conferentie is modelgedreven software-ontwikkeling (Model-driven Development, MDD). Het doel van de conferentie is kennisuitwisseling te stimuleren tussen wetenschap en de toepassing van MDD in de praktijk. De conferentie is bedoeld voor softwareontwikkelaars, software-architecten en IT managers.

Het is een bekend gegeven dat software continu aan verandering onderhevig is. Tegelijkertijd verwachten gebruikers steeds sneller nieuwe versies en volgen nieuwe platforms en programmeertalen elkaar in rap tempo op. MDD is hier een antwoord op: door software te beschrijven op een hoger abstractieniveau en gebruik te maken van codegeneratoren kan worden bespaard op programmeer- en onderhoudswerk.


Op de SDA'13 conferentie zullen sprekers uit zowel industrie als wetenschap ingaan op de toepassing van domein-specifieke talen (DSLs) in de praktijk en de beschikbare tools en technieken hiervoor, aan de hand van concrete case studies en ervaringen. Hoofdspreker is Markus Voelter, consultant en onderzoeker op het gebied van MDD. Voelter heeft een lange lijst publicaties op zijn naam over MDD, product lines, design patterns, code generation, language workbenches en DSLs. Hij publiceerde een van de eerste boeken over Model-driven Software Development. Zijn laatste boek is DSL Engineering: Designing, Implementing and Using Domain-Specific Languages.

Meer informatie en registratie: http://www.sda2013.nl