Bio-sensoren meten aandachtsniveau van online publiek

Publication date: 29-07-2013

The theatre's play

Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam en Falmouth University in het Verenigd Koninkijk hebben een nieuwe methode ontwikkeld die de reactie van publiek bij een optreden kan meten. Met behulp van bio-sensoren brachten de onderzoekers het aandachtsniveau en de betrokkenheid van toeschouwers van een theatervoorstelling in beeld. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang om de sociale interactie tussen artiesten en online publiek te meten.

Het publiek van een online college of live show is moeilijk in te schatten. De verwijdering tussen zender en ontvanger maakt het lastig om een indruk te krijgen hoe het publiek het optreden ervaart en of de boodschap overkomt. Een nieuwe methode ontwikkeld door informatici van het CWI en kunstwetenschappers van de Falmouth University wil deze sociale interactie bereiken door middel van sensorgegevens.

Tijdens een experiment verzamelden de onderzoekers gegevens over de huidgeleiding van vijftien toeschouwers van een theatervoorstelling. Analyse van deze gegevens leverde gedetailleerde infomatie over het verloop van het aandachtsniveau en de betrokkenheid tijdens de voorstelling. Uit het experiment blijkt dat gegevens over huidgeleiding een goede indicatie zijn van het aandachtsniveau van publiek bij een voorstelling. De paper die bij dit onderzoek hoort won vorige maand een Best Paper Award op de European Interactive TV Conference in Como, Italië.

Dit onderzoek is onderdeel van het EU-project Vconect. Het project is erop gericht om HD-video’s in te zetten als massacommunicatiemiddel binnen communities. De deelnemers aan het project, waaronder British Telecom en Alcatel-Lucent, werken aan een intelligent platform voor videocommunicatie dat audiovisuele communicatie binnen groepen ondersteunt. De CWI-onderzoeksgroep die deelneemt aan Vconect, de Distributed and Interactive Systems-groep, onderzoekt de mogelijkheden om multimedia in te zetten voor gedeelde ervaringen.

 

Een korte video over het project: 

 

Meer informatie: