Wiskunde-onderzoek naar efficiëntere secure computation gestart

Privacy als katalysator van economische processen

Publication date: 19-04-2012

Privacy als katalysator van economische processen           

Onderzoeker Ronald Cramer van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) heeft onlangs een subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om onderzoek te doen naar de verbetering van two-party secure computation tussen twee partijen die elkaar niet vertrouwen: het correct uitvoeren van gezamenlijke berekeningen op wederzijds geheime data, terwijl de privacy van de eigen data ten opzichte van de ander gewaarborgd  blijft. De twee partijen simuleren daarmee de functionaliteit van een trusted third party maar zonder zich daarop daadwerkelijk te hoeven beroepen.

Deze onderzoekslijn is niet alleen van fundamenteel belang binnen de theoretische cryptografie maar hij heeft ook direct praktische toepassingen, zoals benchmarking, e-voting,  gecompliceerde elektronische veilingen en ‘privacy protected datamining’. "Deze technieken maken het samenwerken in een competitieve industrie verantwoord", aldus Ronald Cramer. "Zo kan de privacy van secure computation helpen economische processen mogelijk te maken die anders moeilijk of niet te realiseren zijn. De kosten van een eventuele trusted third party kunnen uitgespaard worden en misschien nog wel beter: partijen hoeven zich hier niet op te verlaten". 

Bij het nieuwe project spelen resultaten van eerder fundamenteel en baanbrekend onderzoek in de cryptologie door het CWI een grote rol. Zo ontwikkelde Cramer in 2006 samen met Hao Chen uit Shanghai algebraïsch-meetkundige 'secret sharing schemes', waarbij het mogelijk is berekeningen uit te voeren op versleutelde data zonder dat die data daarbij openbaar gemaakt hoeven te worden. Deze techniek kan op zijn beurt worden ingezet voor secure multi-party computation – secure computation voor meer dan twee partijen.

Het doel van het nieuwe onderzoeksproject is met name om arithmetic secret sharing schemes en secure multi-party computation efficiënt in te zetten als bouwstenen voor two-party computation. Naast Ronald Cramer zal post-doc onderzoeker Robbert de Haan drie jaar aan dit onderzoek werken. Hiermee kunnen de genoemde praktische toepassingen dichterbij gebracht worden. De Cryptology-groep van het CWI onderzoekt fundamentele cryptografische vragen vanuit een breed wetenschappelijk perspectief, met name vanuit de wiskunde, computer science en natuurkunde.

Meer informatie over het onderzoeksproject ‘Applications of Arithmetic Secret Sharing Schemes in Two-Party Cryptography’: prof. dr. Ronald Cramer, www.cwi.nl/~cramer

Illlustratie: Shutterstock