Gunnar Klau benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU

Per 1 juli 2012 is Gunnar Klau benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Bioinformatics and Operations Research' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel wordt gedeeld tussen FEWEB en de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW).

Publication date: 20-07-2012

Per 1 juli 2012 is Gunnar Klau benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Bioinformatics and Operations Research' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel wordt gedeeld tussen FEWEB en de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW).

Prof. dr. ing. Gunnar W. Klau is groepsleider bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Hij promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Saarland en verkreeg zijn Habilitation in 2009 aan de Freie Universität Berlin. Klau ontwikkelde een groot aantal computeralgoritmen die specifieke, biomedische problemen oplossen met behulp van complexe technieken uit de Operations Research (besliskunde). Vaak werden bij deze fundamentele bioinformatica methoden ook technieken uit andere gebieden van de toegepaste wiskunde ingezet.

Klau ziet vele mogelijkheden in de samenwerking tussen de beide faculteiten die de leerstoel Bioinformatics and Operations Research hebben geïnstalleerd: 'Mijn visie is dat nieuwe methoden uit de toegepaste wiskunde en Operations Research een even belangrijke rol gaan spelen in de levenswetenschappen en de toekomst van de geneeskunde als ze al doen in engineering en economische wetenschappen. Operations Research is 'het effectieve gebruik van schaarse middelen onder dynamische en onzekere omstandigheden […]' en sluit daarmee naadloos aan bij het 'probleem van het leven'. Deze analogie verklaart waarom methoden waarmee bedrijven problemen in het economische verkeer oplossen, waarschijnlijk ook heel nuttig zijn bij het oplossen -of in ieder geval het begrijpen- van problemen die biologische cellen hebben in hun natuurlijke omgeving. Het langetermijndoel in het onderzoek van dr. Klau is om het onderzoek in de biologie en de geneeskunde kwantitatiever en formeler te maken. In zijn expertisegebied, de combinatorische optimalisatie en algoritmeontwikkeling en - engineering, ziet hij belangrijke kansen om aan deze uitdaging bij te dragen.