Veni-subsidie voor onderzoek naar fylogenetische netwerken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Leo van Iersel van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam een Veni-subsidie toegekend voor zijn project ‘Bringing phylogenetic networks to life’.

Publication date: 18-10-2011De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Leo van Iersel van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam een Veni-subsidie toegekend voor zijn project ‘Bringing phylogenetic networks to life’. Van Iersel gaat onderzoek doen naar methodes om fylogenetische netwerken te genereren aan de hand van DNA-data. Hiermee kunnen onder meer medici en biologen beter inzicht krijgen in hoe bacteriën, virussen en schimmels zich tot ziekteverwekkers kunnen ontwikkelen.

Een bekende manier om de evolutie simpel weer te geven is aan de hand van een boomstructuur. Software om deze bomen te genereren is door wiskundigen ontwikkeld en wordt wereldwijd dagelijks door biologen gebruikt. Het model wordt ingewikkelder als twee soorten samen een nieuwe soort kunnen vormen of als genetisch materiaal van de ene soort naar de andere soort wordt overgedragen. We spreken dan van een fylogenetisch netwerk. Al geruime tijd proberen wetenschappers een methode te ontwikkelen om fylogenetische netwerken te genereren. Dat heeft tot op heden niet geleid tot een methode die door biologen goed toe te passen is.

Een grote uitdaging in het onderzoek is dan ook het in kaart brengen van de voorwaarden waar fylogenetische netwerken aan moeten voldoen. Samenwerking met biologen is hierin essentieel. Van Iersel werkt samen met biologen van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) en van de ‘Swedish University of Agricultural Sciences’.

Van Iersel studeerde toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde aan de TU Eindhoven. Hij deed een postdoc aan de University of Canterbury in Nieuw-Zeeland en is werkzaam geweest als leraar in het basis- en middelbaar onderwijs in Tanzania en Kenia. Op het CWI gaat hij onderzoek doen in de groep Life Sciences.

In januari 2012 ontving Leo van Iersel in Lunteren de Gijs de Leve prize 2012 voor zijn promotie-onderzoek. De nummers twee en drie, die ex aequo eindigden, hebben ook een band met het CWI: Maaike Verloop en Fernando de Oliveira Filho voerden beiden hun promotie-onderzoek uit op het CWI.  De prijs werd uitgereikt voor het beste proefschrift op het gebied van Mathematics of Operations Research in de jaren 2009 tot en met 2011.