Ronald de Wolf benoemd tot hoogleraar aan de UvA

Publication date: 10-03-2011

Onderzoeker Ronald de Wolf van het CWI is per 1 maart 2011 benoemd tot hoogleraar Theoretische Informatica, in het bijzonder algoritmen en complexiteit, aan de Universiteit van Amsterdam. Het betreft een aanstelling van één dag per week.

Zijn bezigheden zullen zich met name richten op quantum computing. Dit is een vrij jong gebied en bestaat nu nog vooral uit theoretisch onderzoek. Het maakt gebruik van kwantumeffecten van elementaire deeltjes. Eén van deze effecten is verstrengeling (entanglement). Verstrengelde deeltjes kunnen ver uit elkaar liggen terwijl ze nog steeds invloed hebben op elkaar, zonder dat er informatieoverdracht plaatsvindt. Dit is zowel theoretisch als in de praktijk aangetoond. Entanglement kan veel sterkere correlaties opleveren tussen deze deeltjes dan de klassieke natuurkunde toestaat. Recent vonden De Wolf en zijn collega's voorbeelden waarbij de 'afstand' tussen de kwantum en klassieke correlaties vrijwel maximaal is; dit zijn voorbeelden waarin de kwantumsystemen zich zo on-klassiek mogelijk gedragen.

Een ander punt waar De Wolfs onderzoek zich op richt, is het gebruik van kwantumtechnieken in de klassieke informatica. Op deze manier hoopt De Wolf voor kruisbestuiving te zorgen tussen deze gebieden, met als doel quantum computing relevanter te maken, ook als er geen grootschalige kwantumcomputer gebouwd zou worden. Daarnaast werkt De Wolf aan onderwerpen in de klassieke informatica, zoals modellen van datastructuren die blijven werken als er ruis optreedt, zogenaamde error-correcting data structures.

De Wolf deed zijn promotieonderzoek aan het CWI en de UvA, waar hij in 2001 cum laude promoveerde. Zijn proefschrift leverde hem in 2003 de Cor Baayen Award op van ERCIM, het European Research Consortium for Informatics and Mathematics, voor 'meest veelbelovende jonge onderzoeker in informatica en toegepaste wiskunde uit een ERCIM-land'. Na een jaar postdoctoraal onderzoek aan de University of California, Berkeley (USA), en nog eens vier jaar postdoctoraal onderzoek bij het CWI, kreeg de Wolf bij de laatste in 2007 een vaste aanstelling. Hij is lid van de wereldwijd hoog aangeschreven CWI-onderzoeksgroep 'Algorithms and Complexity' van Harry Burhman. In 2008 ontving de Wolf een NWO Vidi-subsidie van zes ton om verder onderzoek te doen naar quantum computing.

Meer informatie
http://homepages.cwi.nl/~rdewolf/