Leslie Lamport spreekt op Centrum Wiskunde & Informatica

De beroemde informaticus Leslie Lamport (Microsoft Corporation, USA) zal op donderdag 16 juni spreken op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Lamport is bekend van zijn werk op het gebied van gedistribueerde systemen en programmaverificatie.

Publication date: 09-06-2011

De beroemde informaticus Leslie Lamport (Microsoft Corporation, USA) zal op donderdag 16 juni spreken op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Lamport is bekend van zijn werk op het gebied van gedistribueerde systemen en programmaverificatie. Ook is hij de ontwerper van het bekende LaTeX systeem, dat veel wordt gebruikt om wetenschappelijke teksten op te maken. Zijn lezing, die om 16.00 uur begint, is getiteld ‘The PlusCal Algorithm Language’. Volgens Lamport moeten algoritmen beschreven worden in een wiskundige taal, zoals PlusCal. De lezing is onder meer interessant voor software engineers.

Algoritmen verschillen van computerprogramma’s. Zij kunnen niet beschreven worden door programmeertalen maar bijvoorbeeld wel door wiskundige objecten zoals verzamelingen en grafen. Tot nu toe was het enige eenvoudige alternatief zogenaamde pseudo-code. Deze informele, vrije programmeertaal beschrijft op een begrijpelijke en ondubbelzinnige manier wat er in computerprogramma’s moet gebeuren. Doordat de taal niet vast gedefinieerd is kan pseudo-code echter niet gecompileerd en uitgevoerd worden. Lamport stelt nu PlusCal voor, een algoritmetaal die gebaseerd is op TLA+ (Temporal Logic of Actions). Een PlusCal algoritme wordt automatisch vertaald naar een TLA+ specificatie, die kan worden gecontroleerd door de TLC model checker. PlusCal maakt pseudo-code overbodig.

Leslie Lamport heeft verschillende fundamentele bijdragen geleverd aan gedistribueerde systemen, fault-tolerant computing, cryptografie en programmaverificatie. Voor zijn onderzoek ontving Lamport talrijke onderscheidingen, waaronder de IEEE John von Neumann Medaille. Het Centrum Wiskunde & Informatica doet ook onderzoek in programmaverificatie. Het is onderdeel van 'Software as Service' - een van de speerpunten van het CWI.

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Science Park Amsterdam en is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 150 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Vierendertig onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 21 spin-off bedrijven voortgebracht.

---
- De lezing van Leslie Lamport begint op donderdag 16 juni 2011 om 16.00 uur in de Turingzaal op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Science Park 123, 1098 XG Amsterdam. Abstract: http://www.cwi.nl/events/lecture-leslie-lamport-microsoft-corporation 

- Foto: Ellen Gilkerson