Koninklijke onderscheiding voor wiskundige en oud-CWI-directeur Jan Karel Lenstra

Publication date: 04-11-2011

Jan Karel Lenstra, oud-directeur en onderzoeker van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, is op 4 november onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Wethouder Eric Wiebes van de gemeente Amsterdam speldde de versierselen op tijdens het symposium ter gelegenheid van Lenstra’s terugtreden als directeur van het CWI. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die een buitengewone prestatie op het gebied van kunst, wetenschap, sport of muziek geleverd hebben. Wiebes roemde Lenstra vanwege zijn verdiensten als internationaal vermaard wiskundige en als gezaghebbend bestuurder.

In zijn speech onderstreepte wethouder Wiebes de positie van Lenstra als nationaal boegbeeld van de wiskunde in Nederland en als voorvechter van investeringen in de kenniseconomie. Ook memoreerde hij Lenstra’s werk als voorzitter van de 'Commissie rekenonderwijs op de basisschool' van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zijn wetenschappelijk werk, dat baanbrekend en zeer invloedrijk is geweest. Het boek ‘The Traveling Salesman Problem’, dat Lenstra redigeerde met Eugene Lawler, David Shmoys en Alexander Rinnooy Kan, is wereldwijd nog steeds een standaardwerk. Wiebes noemde ook enkele belangrijke vernieuwingen die Lenstra op het CWI tijdens zijn directeurschap doorvoerde. Zo zette hij diverse nieuwe en zeer succesvolle onderzoekslijnen op en trok hij veel toptalent aan.

Lenstra begon zijn wetenschappelijke loopbaan op het CWI, toen nog Mathematisch Centrum geheten. Van 1969 tot 1989 was hij een prominent onderzoeker op het instituut. Hij werd hoogleraar Combinatorische Optimalisering en decaan van de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. Vervolgens vertrok hij naar het Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA). Van 2003 tot 2011 was Lenstra algemeen directeur van het CWI. Als dank voor zijn enorme verdiensten besloot de directie onlangs Lenstra te benoemen tot CWI Fellow. Lenstra blijft aan het CWI verbonden en gaat zijn tijd besteden aan onderzoek en bestuurlijke taken.

 

Foto: Jan Karel Lenstra - Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Fotograaf: Peter Lowie.