IIP Vitale ICT publiceert Strategic Research Agenda

Publication date: 28-11-2011

Het ICT Innovatieplatform (IIP) ‘Vitale ICT’ publiceerde in november 2011 zijn Strategic Research Agenda, met daarin plannen voor kennisopbouw op dit gebied voor de komende jaren. Voorzitter van het IIP Vitale ICT Rob van der Mei, van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, overhandigde het eerste exemplaar aan Nicole Kroon, directeur ICT en Regelgeving binnen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dit gebeurde tijdens de ICTDelta-conferentie op 16 november 2011 in Den Haag.

Het IIP Vitale ICT is een platform dat kennisinstellingen en bedrijven bijeenbrengt voor gezamenlijk onderzoek, met als doel de kwaliteit van ICT-systemen in Nederland te verbeteren. De Nederlandse samenleving wordt steeds afhankelijker van ICT-systemen. Verstoringen in de ICT-dienstverlening vormen dan ook een steeds groter risico, met in het uiterste geval desastreuze gevolgen voor de maatschappij. De behoefte aan betrouwbare, ‘vitale’ ICT neem daarom toe. Betrouwbare ICT is ook vereist voor de ontwikkeling en snelle introductie van nieuwe toepassingen. In de praktijk wordt de bestaande kennis vaak beperkt of laat toegepast; kennis en ervaring zijn sterk versnipperd. Het IIP Vitale ICT faciliteert nu intensieve kennisuitwisseling. Dit is belangrijk voor het realiseren van een vitale Nederlandse ICT-infrastructuur.

Directeur van het Vitale ICT platform is Bart Gijsen (TNO). Naast Gijsen en Van der Mei bestaat de stuurgroep uit Maurits de Graaf (Thales), Hans van den Berg (TNO), Boudewijn Haverkort (3TU, ESI) en Huub Meertens (Eurocontrol). Deelnemende organisaties zijn o.a. Alliander, de Belastingdienst, DNB, IBM Nederland, het Minsterie van Defensie, Philips Research Labs en de Rabobank. Het CWI vervult een centrale rol in de ICT community op het gebied van vitale ICT in Nederland.

Foto: overhandiging van de Strategic Research Agenda 2011 van de IIP Vitale ICT aan Nicole Kroon. V.l.n.r.: Bart Gijsen (TNO) - directeur van het platform, Rob van der Mei (CWI) - bestuursvoorzitter van het platform en Nicole Kroon (EL&I). Fotograaf: Erik Meeuwissen (TNO).

 

Meer informatie:

http://www.vitale-ict.nl/iipvii/downloads/SRA%20Vitale%20ICT.pdf

http://www.ictregie.nl/vitale_ict.html

http://www.vitale-ict.nl/