Europese samenwerking geeft impuls aan digitaal biodiversiteitsonderzoek

Publication date: 08-02-2011Een Europese onderzoeksinfrastructuur voor biodiversiteits- en ecosysteemonderzoek met de naam LifeWatch is officieel gelanceerd. Dit gebeurde  op een internationale conferentie aan de Universiteit van Amsterdam op 19 januari 2011. Het doel van LifeWatch is om een blijvende infrastructuur op te zetten die wetenschappers in staat stelt hun data te publiceren, te delen, te combineren en te bewaren en die ze mogelijkheden geeft baanbrekend onderzoek te verrichten op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen.

Wetenschapsvertegenwoordigers uit vijf landen – Nederland, Spanje, Italie, Roemenie en Hongarije – ondertekenden een Memorandum of Understanding. Hiermee zijn deze landen de grondleggers van deze Europese onderzoeksinfrastructuur. Ook hebben dertien Nederlandse partijen* die actief zijn op het gebied van biologie en eScience, waaronder het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), onderling een Memorandum of Understanding getekend waarmee ze hun bedoelingen voor een gezamenlijke Nederlandse bijdrage benadrukken. In Nederland wordt LifeWatch geleid door Peter van Tienderen, directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam.

 

Momenteel richt LifeWatch zich op datavoorzieningen die flinke archieven kunnen aanleveren, zoals digitale museumcollecties. Vanwege dataverkeer van draadloze sensornetwerken is de verwachting dat in de toekomst een steeds groter deel van de invoer zal voortkomen uit meetgegevens van sensoren die uitgezet zijn in allerlei soorten biotopen waar ze continu verscheidene biodiversiteitsparameters meten. Het CWI gaat bekijken welke consequenties dit zou hebben voor de LifeWatch-infrastructuur met betrekking tot het verrijken van het dataverkeer met metadata en het online publiceren ervan.

In de toekomst wil het CWI de samenwerking met LifeWatch uitbouwen door gezamenlijke onderzoeksprojecten uit te voeren en expertise beschikbaar te stellen op gebieden als het semantisch web, databasetechnologieën, schaalbare webservices, statistische analyse en visualisatie van enorme en evoluerende ruimtelijke databases.

*UvA, NIOO, NIOZ, NCB, Naturalis, CWI, SARA, e-Science Research Center, DANS, BigGrid, NLBIF, de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), KWR Watercycle Research.

Meer informatie: http://www.lifewatch.eu