Directeur grootschalige ICT-samenwerking COMMIT bij CWI

Publication date: 14-09-2011


Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam huisvest per 1 september 2011 de directeur van het grootschalige ICT-samenwerkingsproject COMMIT – Arnold Smeulders. Smeulders geeft vier dagen per week vanuit het CWI leiding aan COMMIT, waarbinnen verschillende onderzoeksprojecten lopen van een consortium van universiteiten, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke instellingen zoals academische ziekenhuizen, en grote en kleine bedrijven. In totaal loopt COMMIT vier tot vijf jaar. De totale omvang van het programma bedraagt honderd miljoen euro, waarvan vijftig miljoen euro subsidie.

Naast bijna alle Nederlandse universiteiten doen onder andere mee: Philips Research, Logica, TNO, het Rijksmuseum, Beeld en Geluid, Ilse Media, KLPD Elsevier en Hyves. Zij definiëren mede de vraagstelling van het onderzoek en passen als eerste de resultaten toe. 

COMMIT brengt mensen bijeen die de leidende positie van Nederland waarmaken in zoekmachines, parallelle rekenmethodes, databases, interactie in context, embedded systemen en kennistechnologie; componenten die in vele toepassingsgebieden van belang zijn. COMMIT maakt het mogelijk om door publiek-private samenwerking nieuwe wetenschappelijke inzichten in producten of diensten te laten landen. Daardoor wordt Nederland beter weerbaar in de internationale concurrentie.

Jan Karel Lenstra, algemeen directeur van het CWI, zegt: “Innovatie begint bij wetenschap; daarom vindt het Centrum Wiskunde & Informatica het belangrijk om COMMIT te huisvesten. Onze onderzoeksvragen zijn vaak maatschappelijk geïnspireerd, dus op dat vlak is er een logisch verband. Als zwaartepunt in het Europese informatica- en wiskunde-onderzoek kan het CWI ook COMMITs netwerkfunctie versterken – en omgekeerd.”

 

Bron: NWO

Meer informatie: http://www.commit-nl.nl/