Guido Schäfer benoemd tot hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Publication date: 12-11-2010

Per 1 januari 2010 is Guido Schäfer van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam benoemd tot hoogleraar Algorithmic Game Theory aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Het betreft een aanstelling in deeltijd voor één dag per week.

Op de VU gaat Schäfer zich richten op onderzoek naar algorithmic game theory, een relatief nieuw, uitdagend en interdisciplinair onderzoeksgebied dat zich begeeft op het snijvlak van wiskunde, informatica en economie. Algorithmic game theory verenigt ideeën uit de operations research, optimalisatie, algoritmen, complexiteit en game theory. Zijn onderzoek richt zich op aspecten uit de samenleving die van praktisch belang zijn zoals een gebrek aan coördinatie, onzekerheid over data en een beperkte beschikbaarheid van bronnen. Onderzoeksresultaten kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in het verkeer, netwerkbeheer en veilingen.

Schäfer’s visie is door grensverleggend onderzoek het vakgebied algoritmic game theory verder te ontwikkelen en het belang ervan aan te tonen voor de wiskunde, informatica en economie. Daarnaast wil hij in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven onderzoek verrichten dat laat zien wat de praktische en maatschappelijke impact is.

Binnen het CWI blijft Schäfer vier dagen per week werkzaam in de onderzoeksgroep Algorithms, Combinatorics and Optimization, onder leiding van Monique Laurent. Schäfer is één van de coördinatoren van het algorithmic game theory project. Dit project heeft als doel de ontwikkeling en uitbreiding van deze expertise binnen het CWI.

Meer informatie:
Homepage Guido Schäfer: http://homepages.cwi.nl/~schaefer/