Subsidie voor geavanceerd database-onderzoek

Peter Boncz (CWI) heeft in april 2009 voor zijn voorstel 'Querying while Transforming Large Graph Databases' een subsidie van 207.000 euro toegekend gekregen in de Vrije Competitie van NWO Exacte Wetenschappen.

Publication date: 09-04-2009

Peter Boncz (CWI) heeft in april 2009 voor zijn voorstel 'Querying while Transforming Large Graph Databases' een subsidie van 207.000 euro toegekend gekregen in de Vrije Competitie van NWO Exacte Wetenschappen. Zijn onderzoek gaat over intelligent zoeken in databases, die bijvoorbeeld digitale misdaadgegevens bevatten. Het onderwerp werd als zeer innovatief beoordeeld.

In dit project gaat het om grote hoeveelheden gegevens, in de orde van terabytes, die doorzocht moeten worden. Deze gegevens hebben de vorm van een graaf (netwerk): een kluwen van stukjes informatie die op allerlei manieren aan elkaar verbonden zijn. Bij data-analyses gaat het vaak om het uitvinden of en hoe bepaalde stukjes informatie met elkaar verbonden zijn. Dit project onderzoekt mogelijkheden om graaf-gegevens met behulp van databasetechnieken op te slaan en bepaalde technieken (database query optimalisatie en indexhergebruiktechnieken) te bedenken om het zoeken in zeer grote, en continu veranderende grafen praktisch mogelijk te maken. Het feit dat de grafen veranderen ('updates' in de graafdatabase) maakt het onmogelijk om de huidige bestaande indexmethoden te gebruiken. Hoewel indexstructuren het zoeken zelf snel kunnen maken, is het zeer tijdrovend ze te maken en aan te passen aan veranderende gegevensstructuren. Een mogelijk toepassingsgebied van dit onderzoek is het ontdekken en analyseren van sociale netwerken.

Het CWI werkt al samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor het toepassen van geavanceerde data-analysetechnieken op digitaal forensisch bewijsmateriaal. Het doel is om de bevindingen van dit project daar toe te passen.

Naast Peter Boncz kreeg ook Sander Bohte (CWI) een subsidie toegekend in de Vrije Competitie voor diens voorstel ‘Teaching and Learning in Multi Agent Systems'. Nieuws daarover volgt.

Meer informatie over het onderzoek van Peter Boncz:

homepages.cwi.nl/~boncz/ 
www.nwo.nl/ew