Waardering voor kwaliteitsverbetering internetdiensten

Het project Service Optimization and Quality (SEQUAL) dat in oktober van start gaat, is als eerste geëindigd voor subsidie vanuit het programma IOP Generieke Communicatie van SenterNovem.

Publication date: 21-09-2008

Het project Service Optimization and Quality (SEQUAL) dat in oktober van start gaat, is als eerste geëindigd voor subsidie vanuit het programma IOP Generieke Communicatie van SenterNovem. Rob van der Mei en zijn onderzoeksgroep Probability and Stochastic Networks ontvangen 300 duizend euro voor dit onderzoek gericht op verbetering van de kwaliteit van internetdiensten. Het Centrum Wiskunde & Informatica werkt in dit project samen met TNO, de Universiteit Twente, IBM, Ericsson, Ordina en Mobilaria.

Doelstelling van het programma IOP Generieke Communicatie is om de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te verbeteren. Ook het CWI stimuleert samenwerking zoals deze. Bovendien past het onderwerp uitstekend binnen het strategische thema Maatschappelijke Logistiek, dat de komende jaren een van de speerpunten van het CWI is.

Internetdiensten efficiënt combineren

Het nieuwe project draait om samengestelde diensten, waarin diensten van derden worden gecombineerd. Zoals een website waar je zowel een vliegreis als een passend hotel kunt boeken. Het bedrijf achter deze site is enerzijds afhankelijk van een bedrijf dat vluchtgegevens aanlevert en anderzijds van een boekingskantoor van hotels. Deze onderliggende bedrijven, een soort onderaannemers, zijn op hun beurt afhankelijk van respectievelijk de vliegmaatschappijen en de hotels. De kwaliteit van de uiteindelijke dienst, de website, is hierdoor lastig te beheersen.

Tussen de partners in een samengestelde dienst bestaan meestal overeenkomsten over de geleverde kwaliteit, zogeheten Service Level Agreements. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd hoe vaak de diensten van elkaar gebruik maken, hoe snel zij op elkaar moeten reageren en hoeveel zij daarvoor betalen. De onderzoekers hopen in het SEQUAL-project tot een model te komen om de variabelen in deze overeenkomsten een waarde te geven. Met het model moet een dienst kunnen bepalen met welke combinatie van contracten het de hoogste kwaliteit kan leveren op een zo goedkoop mogelijke manier.