Nieuwe modellering baat industrie

Joost Jacob is op 13 november 2008 gepromoveerd op onderzoek dat hij verrichtte bij het CWI naar modellen om computersystemen te beschrijven.

Publication date: 13-11-2008

Joost Jacob is op 13 november 2008 gepromoveerd op onderzoek dat hij verrichtte bij het CWI naar modellen om computersystemen te beschrijven. Hij verdedigde zijn proefschrift getiteld ‘Domain Specific Modeling and Analysis’ aan de Universiteit Leiden. Jacob bestudeerde verschillende soorten modellen en de manier waarop ze gemaakt worden. De industrie kan gebaat zijn bij zijn bevindingen.

Systeemmodellen worden veel gebruikt bij softwareontwikkeling. Een programmeur gebruikt bijvoorbeeld een model waar schematisch in is weergegeven wat hij moet bouwen, te vergelijken met een bouwtekening voor een bouwvakker. Zoals in de bouw een elektricien andere tekeningen nodig heeft dan een loodgieter, zijn er bij softwareprojecten ook verschillende typen modellen. Deze diversiteit aan modellen kan voor problemen zorgen bij projectleden die gezamenlijk aan software werken.

Jacob modelleert op een nieuwe manier. Hij kiest niet vooraf een standaard type model, maar begint bij de taal waarin een model opgesteld is: de vaste termen waarmee het model beschreven wordt. Jacob definieert eerst een nieuwe taal. Hiervoor gebruikt hij begrippen uit het vakgebied waarin het model gebruikt gaat worden. Vervolgens stelt hij met de nieuwe taal het model op. De leden van het project zullen het model beter begrijpen, want de begrippen komen immers uit hun eigen vakgebied.

Voor het opstellen van een correcte nieuwe taal, die aansluit bij andere talen, is volgens Jacob een belangrijke rol weggelegd voor wiskundigen. Het uiteindelijke doel van Jacob is om modellen te verduidelijken zodat elke betrokkene in een project ze snapt. Daarmee slaat hij een brug tussen wetenschap en industrie.

Promotor: prof. dr. F.S. de Boer (CWI en Universiteit Leiden), co-promotor: dr. M.M. Bonsangue (Universiteit Leiden en CWI). Het proefschrift is via Joost Jacob verkrijgbaar.

Meer informatie: Joost Jacob, joost.jacob@gmail.com

Op de foto: Joost Jacob voor het schilderij 'de toren van Babel' van Pieter Brueghel