Petitie voor de onmiddelijke heropening zaak Lucia de B.

Hirsch Ballin en Albayrak nemen petitie aan in zaak Lucia de B. Gezaghebbende internationale wetenschappers en medici pleiten voor heropening van de zaak tegen Lucia de B.

Publication date: 02-11-2007

Hirsch Ballin en Albayrak nemen petitie aan in zaak Lucia de B.

Gezaghebbende internationale wetenschappers en medici pleiten voor heropening van de zaak tegen Lucia de B. Vrijdag 2 november a.s. om 11.00 uur zal een petitie aan de minister van Justitie en de staatssecretaris worden aangeboden waarin gepleit wordt voor onmiddellijke heropening van de zaak Lucia de B. De petitie is tot nu toe ondertekend door meer dan 80 hoogleraren, waaronder vrijwel alle Nederlandse hoogleraren in de kansrekening en statistiek. Tot de ondertekenaars behoren verder tal van eminente buitenlandse wetenschappers, waaronder de auteurs van een standaardwerk over statistiek en rechtspraak. De petitie stelt dat het bewijs tegen De B. niet overtuigend is; er wordt geen uitspraak gedaan over schuld of onschuld van De B.

De petitie zal worden ingediend door prof.dr. Richard Gill, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operations Research, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en dr. Peter Grünwald, statisticus bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam.

Gill en Grünwald stellen dat essentiële medische en statistische inzichten niet bij de rechter terecht zijn gekomen. Dat blijkt ook uit het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, die eerder deze week haar bevindingen presenteerde na een jaar van onderzoek. De commissie constateert dat er onenigheid is tussen deskundigen maar deed geen expliciete uitspraak over wie er gelijk heeft. Gill en Grünwald nemen die stap wel: zij stellen dat (a) alle competente binnen- en buitenlandse statistici die zich in de zaak verdiept hebben, tot dezelfde conclusie zijn gekomen: er zijn geen sterke statistische aanwijzingen dat De B. iets met de sterfgevallen te maken heeft gehad; (b) dat twee van 's werelds meest competente medische experts op het gebied van digoxine stellen dat Baby A. niet aan een digoxinevergiftiging kan zijn overleden; en dat (c) doordat bij de veroordeling van De B. een 'schakelbewijs' is gebruikt (op zichzelf een verkapte vorm van statistiek), hiermee ook het bewijs wegvalt voor de andere 'moorden' waarvoor De B. is veroordeeld.

De indieners zijn zich er van bewust dat uiteindelijk de Hoge Raad, en niet de minister, over heropening beslist. Daarom stuurt Stijn Franken, de advocaat van Lucia de B., de petitie ook naar de Procureur-generaal van de Hoge Raad.

- De petitie wordt aangeboden bij het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100, Den Haag. Petitietekst op http://www.ipetitions.com/petition/lucia/.

- Dit is een gezamenlijk persbericht van Centrum Wiskunde & Informatica en de Universiteit Leiden