CWI maakt fundamenteel verschil met Strategienota

Van links naar rechts:Peter Nijkamp (NWO), Jan Karel Lenstra (CWI), Arjen Doelman (CWI), Cees de Visser (NWO) en Ron Dekker (NWO)

Publication date: 04-07-2007

Van links naar rechts:
Peter Nijkamp (NWO), Jan Karel Lenstra (CWI), Arjen Doelman (CWI), Cees de Visser (NWO) en Ron Dekker (NWO)

Jan Karel Lenstra - directeur van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) - heeft vanmiddag de CWI Strategienota 2007-2012 aangeboden aan Peter Nijkamp - voorzitter Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De nota heeft als titel 'Een fundamenteel verschil'. Dat is wat het CWI de komende vijf jaar wil maken.

Het CWI richt zich op fundamenteel onderzoek geïnspireerd door praktische vraagstellingen. In 2005 werd het CWI door een internationale evaluatiecommissie als 'excellent' beoordeeld. Om deze positie verder te versterken, richt het CWI zijn onderzoek op vier thema's: Aard- en levenswetenschappen, Maatschappelijke logistiek, Data-explosie en Software als service.

In het thema Aard- en levenswetenschappen staan de kennis over de aarde, duurzaamheid, het leven en gezondheid centraal. Onderzoekers die in het thema Maatschappelijke logistiek werkzaam zijn, houden zich bezig met grensverleggende oplossingen voor de knelpunten in de samenleving: van de treinenloop tot files en van wachtlijsten in de gezondheidszorg tot de inrichting van communicatienetwerken. De thema's Data-explosie en Software als service onderzoeken de basis van de informatiesamenleving: hoe organiseren we data en software om als samenleving optimaal kennis te kunnen verwerven? En hoe verspreiden, delen en combineren we kennis op een efficiënte manier waarbij de integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn?

Exemplaren van de nota kunnen worden aangevraagd via info@cwi.nl. De nota is ook te downloaden op www.cwi.nl/about/strategy/.

Het CWI is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. De wederzijdse bezieling van wiskunde en informatica leidt in het CWI tot een unieke bundeling van onderzoeksgebieden. Dit resulteert in een vruchtbaar onderzoeksterrein, waarvan de opbrengst breed toepasbaar is.