CWI: Cum laude voor snelle stromingsberekening

Jeroen Wackers, onderzoeker van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), promoveerde maandag 5 november 2007 cum laude aan de TU Delft op zijn baanbrekende onderzoek aan twee-vloeistofstromingen. Wackers ontwikkelde een nieuwe methode die stromingen zeer snel kan berekenen. De techniek heeft toepassingen in de scheepshydrodynamica. De promotiecommissie vond het onderzoek 'vernieuwend en van superieure kwaliteit'. Wackers proefschrift is getiteld 'Surface Capturing and Multigrid for Steady Free-Surface Water Flows'. Wateroppervlak

Publication date: 12-11-2007

Jeroen Wackers, onderzoeker van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), promoveerde maandag 5 november 2007 cum laude aan de TU Delft op zijn baanbrekende onderzoek aan twee-vloeistofstromingen. Wackers ontwikkelde een nieuwe methode die stromingen zeer snel kan berekenen. De techniek heeft toepassingen in de scheepshydrodynamica. De promotiecommissie vond het onderzoek 'vernieuwend en van superieure kwaliteit'. Wackers proefschrift is getiteld 'Surface Capturing and Multigrid for Steady Free-Surface Water Flows'.

Wateroppervlak
Bij water-luchtstromingen rond schepen is het moeilijk om het wateroppervlak te modelleren. Omdat golven voortdurend van vorm veranderen, is de positie van het wateroppervlak niet vooraf bekend. Water-luchtstromingen worden door onderzoekers en bijvoorbeeld scheepsbouwers meestal gesimuleerd met hulp van zogenaamde rekenroosters. Tot nu toe gebeurde dat vaak door het rekenrooster met het wateroppervlak mee te vervormen, of door het wateroppervlak vrij over het rooster te laten bewegen.

Wackers onderzocht samen met zijn promotor Barry Koren (CWI en TU Delft) een derde manier, waarbij het wateroppervlak niet als een rand maar als een discontinuïteit wordt gezien, zonder voorwaarden aan de oplossing op te leggen. De vorm en plaats van het oppervlak volgen pas uit de resultaten. Het voordeel van deze methode is, dat zij algemeen toepasbaar is en ingewikkelde scheepsgeometrieën aankan. Het nadeel was, dat het oplossen tot voorheen lang duurde. Uitgaande van deze methode maakte Wackers een nieuwe oplostechniek, waarmee oplossingen tot twintig maal sneller worden gevonden. De resultaten zijn met succes getoetst aan uitkomsten van experimenten.

De promotiecommissie oordeelde: "Wackers combineert een breed en diep fysisch inzicht met een grote vaardigheid in numerieke wiskunde, en voorts is hij een uitstekend computerprogrammeur". Op het CWI werkte Wackers in de onderzoeksgroep 'Scientific Computing and Control Theory', in een door het onderzoeksprogramma BRICKS gefinancierd project.