Vici-subsidie voor wiskundige fundamenten van privacy

Aan wiskundige Ronald Cramer is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-subsidie toegekend voor zijn onderzoek naar de wiskundige fundamenten van privacy beschermende berekeningen, ofwel 'secure computation'. Cramer is hoofd van de onderzoeksgroep Cryptology and Information Security op het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en is daarnaast als hoogleraar verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden.

Publication date: 19-12-2006

Aan wiskundige Ronald Cramer is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-subsidie toegekend voor zijn onderzoek naar de wiskundige fundamenten van privacy beschermende berekeningen, ofwel 'secure computation'. Cramer is hoofd van de onderzoeksgroep Cryptology and Information Security op het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en is daarnaast als hoogleraar verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. In 2005 werd Ronald Cramer gekozen tot lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Vici-subsidie bedraagt 1.250.000 euro en is bedoeld om onderzoeksgroepen van excellente senior onderzoekers te versterken.

Als mensen of organisaties elkaar niet vertrouwen maar toch moeten samenwerken, is het handig om een neutrale derde partij te hebben die wederzijds vertrouwelijke gegevens kan verwerken, terwijl de inhoud toch geheim blijft. "Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van passagierslijsten en lijsten met personen die van terrorisme verdacht worden, op zo'n manier dat alleen de matches naar voren komen, terwijl de privacy van andere passagiers gewaarborgd blijft," aldus Cramer. "Een probleem is echter, dat zo'n neutrale partij vaak niet voorhanden is."

Standaard beveiligingsmethoden uit de cryptografie - zoals encryptie of digitale handtekeningen - helpen in zulke gevallen niet maar secure computation technieken wel. Ronald Cramer ontdekte veelbelovende verbanden tussen algebra, meetkunde en cryptografie, die kunnen leiden tot fundamentele, efficiëntere oplossingen voor secure computation problemen. Mogelijke toepassingen van dit onderzoeksgebied zijn veilig elektronisch stemmen, anoniem elektronisch geld, elektronische veilingen en privacy beschermende dataverwerking.