Nieuwbouw Centrum voor Wiskunde en Informatica door Van Mourik Vermeulen Architecten

De directie van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) heeft bekendgemaakt dat het bouwen van een nieuwe vleugel en aanpassing van het bestaande gebouw gegund is aan het bureau Van Mourik Vermeulen Architecten uit Den Haag. Architect ir. Arno H. de Vries krijgt nu de opdracht een voorlopig en daarna het definitieve ontwerp te maken. Het bureau werd na het presenteren van een schets en een visie op de ver/nieuwbouw gekozen uit vijf gegadigden. Er hadden zich via de Europese aanbesteding oorspronkelijk 16 architectenbureaus aangemeld.

Publication date: 27-04-2006

De directie van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) heeft bekendgemaakt dat het bouwen van een nieuwe vleugel en aanpassing van het bestaande gebouw gegund is aan het bureau Van Mourik Vermeulen Architecten uit Den Haag. Architect ir. Arno H. de Vries krijgt nu de opdracht een voorlopig en daarna het definitieve ontwerp te maken. Het bureau werd na het presenteren van een schets en een visie op de ver/nieuwbouw gekozen uit vijf gegadigden. Er hadden zich via de Europese aanbesteding oorspronkelijk 16 architectenbureaus aangemeld.
De nieuwe vleugel moet samen met het te renoveren huidige gebouw plaats gaan bieden aan 350 werknemers. In 2009 is een en ander naar verwachting gereed.

Onhoudbare situatie
De behuizing van het Centrum voor Wiskunde en Informatica op het Science Park in de Amsterdamse Watergraafsmeer is al geruime tijd te klein. Het bestaande gebouw werd in 1980 gerealiseerd door architectenbureau A69 te Amsterdam voor ca. 175 medewerkers. Tot nu toe werd de krapte opgevangen met tijdelijke huisvesting van een van de onderzoeksgroepen in zogeheten Portakabins vlakbij het hoofdgebouw. De situatie is onhoudbaar geworden, omdat het aantal CWI-onderzoekers de afgelopen jaren is toegenomen en er nog meer uitbreiding wordt verwacht. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert de bouwplannen van het Centrum voor Wiskunde en Informatica.

Uitgangspunt van Van Mourik Vermeulen Architecten is, dat architectuur een middel is om mensen te inspireren, te motiveren, te verrassen en te laten ontdekken. Het vijftigjarige bureau verwierf onder meer bekendheid met de bouw van de Anton Philipszaal en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Momenteel is het bezig met de nieuwbouw en uitbreiding van enkele gebouwen van de Universiteit Twente en het gebouw van de Faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.