Koninklijke onderscheiding voor CWI-onderzoeker Nico Temme

Op vrijdagmiddag 27 mei 2005 heeft wiskundige dr. N.M.Temme van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam uit handen van de burgemeester van Abcoude - de heer J. Streng - een lintje ontvangen. Dit gebeurde tijdens het symposium 'From here to infinity' dat ter ere van de pensionering van Nico Temme was georganiseerd door het CWI.

Publication date: 27-05-2006

Op vrijdagmiddag 27 mei 2005 heeft wiskundige dr. N.M.Temme van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam uit handen van de burgemeester van Abcoude - de heer J. Streng - een lintje ontvangen. Dit gebeurde tijdens het symposium 'From here to infinity' dat ter ere van de pensionering van Nico Temme was georganiseerd door het CWI.
Nico Temme (1940) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding wordt hem toegekend vanwege zijn grote verdiensten als wiskundige, met name op het gebied van Asymptotische (speciale) functies van de wiskunde en de natuurkunde. Nico Temme is - als enige Nederlander - een van de leidende internationale experts op dit gebied. Temme was ruim 37 jaar verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica, hij maakte deel uit van het cluster Modelling, Analysis and Simulation.

Speciale functies
Vrijwel zijn hele wetenschappelijke leven heeft Nico Temme zich beziggehouden met de nauwkeurige berekening van functiewaarden van de speciale functies van de wiskunde en natuurkunde. Naast de wiskundige elementaire functies, zoals worteltrekking, logaritme, sinus en cosinus, kent de wiskunde ook speciale of asymptotische functies zoals bèta-, gamma- en Bessel-functies, bolfuncties etc. Om daar gebruik van te kunnen maken zijn berekeningen met behulp van computers onmisbaar en voor elke functie hebben wiskundigen veel werk verricht om goede berekeningsmethoden te ontwerpen. Door de steeds uitgebreidere mogelijkheden van computers heeft de onderzoeksdiscipline asymptotische functies een snelle ontwikkeling doorgemaakt met belangrijke toepassingen.

Invloedrijk
'Nico Temme is een invloedrijk wiskundige, een inspirator voor velen, een wetenschapper in hart en nieren en een steunpilaar door de jaren heen van het CWI' en 'He is an excellent ambassador for Dutch science for which your country can be proud', aldus citeerde de heer Streng enkele collega-wetenschappers van Nico Temme. En ook refereerde hij aan de reeds nu veelgeprezen heruitgave van het 'Handbook of Mathematical Functions' dat niet alleen in druk zal herverschijnen maar ook als website en digitale database met veel verschillende multimediale mogelijkheden. Temme heeft er als redacteur en als auteur van drie hoofdstukken een belangrijk aandeel in. Ook na zijn pensionering zal hij hieraan blijven werken.

Grensverleggend
Als een van de belangrijkste verdiensten voor wetenschap en samenleving van Nico Temme wordt genoemd, 'dat hij gedurende een lange periode grensverleggend onderzoek verricht heeft, waarvan de resultaten wereldwijd worden gebruikt. Bovendien heeft hij met een indrukwekkende lijst publicaties en voordrachten zorg gedragen voor de overdracht van wetenschappelijke kennis en de verbreiding van verkregen resultaten. Temmes activiteiten als redacteur van vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en zijn werk als referee hebben de wetenschap een onschatbare dienst bewezen voor het beschikbaar maken van resultaten van andere wetenschapsbeoefenaars.' Aldus de motivering om aan Temme een onderscheiding te verlenen. Daarin wordt ook nog vermeld, dat hij 'in zijn brugfunctie tussen wetenschappers en bestuurders daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de bevordering van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek in wiskunde en informatica.'