Nieuwe onderzoekslijn life sciences voor Science Park Amsterdam

Het Science Park Amsterdam start een nieuwe onderzoekslijn op het gebied van de systeembiologie in de life sciences. Dit grensverleggende onderzoeksterrein - waarin biologen, natuurkundigen, wiskundigen en informatici samenwerken - is interessant omdat het laat zien hoe eiwitten, genen en andere stoffen in een cel samenwerken in zogenaamde biomoleculaire netwerken.

Publication date: 14-07-2005

Het Science Park Amsterdam start een nieuwe onderzoekslijn op het gebied van de systeembiologie in de life sciences. Dit grensverleggende onderzoeksterrein - waarin biologen, natuurkundigen, wiskundigen en informatici samenwerken - is interessant omdat het laat zien hoe eiwitten, genen en andere stoffen in een cel samenwerken in zogenaamde biomoleculaire netwerken. Het doel van het onderzoek is om beter te begrijpen hoe levende organismen werkelijk functioneren. Het Science Park Amsterdam investeert 2,45 miljoen euro in dit samenwerkingsverband. Het doet dat met een investering van 1,25 miljoen euro die het begin deze week ontving van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, in het kader van afspraken met het Science Park Amsterdam. Daarnaast steekt het Science Park Amsterdam zelf 1,2 miljoen euro in het onderzoek.

Systeembiologie
Recente ontwikkelingen in de levenswetenschappen, zoals genomics en proteomics, maken het mogelijk complexe biologische processen in kaart te brengen. Het is een grote uitdaging om te begrijpen hoe genen, eiwitten en metabolieten (producten van de moleculaire processen in de cel) in ruimte en tijd samenwerken in biomoleculaire netwerken, zodanig dat levende organismen ontstaan. Dit wordt systeembiologie genoemd. Resultaten van dit type onderzoek zullen toepassing vinden in de volksgezondheid en de voedselindustrie.

In een levende cel beïnvloeden tienduizenden biochemische stoffen elkaars concentraties en daarmee bijvoorbeeld het 'aan' of 'uit' zetten van onze genen. Dit samenspel van biochemische reacties wordt beschreven als een zeer complex moleculair netwerk. Op papier ziet dat eruit als een reusachtig schema vol biochemische stoffen, pijlen en parameters. Wetenschappers willen daarmee uiteindelijk het complexe gedrag van hele cellen en organismen beschrijven. Een mogelijke toekomstige toepassing van de te ontwikkelen modellen is 'rational drug design' - het gericht ontwerpen van medicijnen die op precies bepaalde plekken en op voorspelbare wijze in het netwerk ingrijpen.

AMOLF, CWI en UvA
Voor een succesvolle benadering van de systeembiologie is een intensieve samenwerking nodig tussen biologen, natuurkundigen, wiskundigen en informatici. Op het Science Park Amsterdam werken deze verschillende disciplines al langere tijd samen. Het nieuwe project over systeembiologie zal plaatsvinden op het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) van de Universiteit van Amsterdam, het FOM-Instituut AMOLF en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) dat aan NWO gelieerd is. Deze drie organisaties dragen elk 400.000 euro bij. De wetenschappers zullen theoretische modellen gaan koppelen aan experimenten.