Koninklijke onderscheiding voor wiskundige Alexander Schrijver

CWI-onderzoeker prof.dr. A. Schrijver is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op maandagmiddag 19 september 2005 heeft hij de bijbehorende versierselen ontvangen uit handen van dr. S.J. Noorda, Collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Dit gebeurde tijdens de CWI Lectures 'Mathematics for Efficiency' die ter ere van professor Schrijver georganiseerd waren in verband met zijn aftreden als lid van het Management Team van het CWI en zijn terugtreden als leider van het onderzoekscluster Probability, Networks and Algorithms.

Publication date: 19-09-2005

CWI-onderzoeker prof.dr. A. Schrijver is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op maandagmiddag 19 september 2005 heeft hij de bijbehorende versierselen ontvangen uit handen van dr. S.J. Noorda, Collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Dit gebeurde tijdens de CWI Lectures 'Mathematics for Efficiency' die ter ere van professor Schrijver georganiseerd waren in verband met zijn aftreden als lid van het Management Team van het CWI en zijn terugtreden als leider van het onderzoekscluster Probability, Networks and Algorithms. Professor Schrijver zet zijn onderzoek aan het CWI voort als CWI Fellow, te vergelijken met de functie van academiehoogleraar aan een universiteit. Behalve onderzoeker aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica is Alexander (Lex) Schrijver sinds 1990 hoogleraar discrete wiskunde en optimalisering aan de Universiteit van Amsterdam. Onlangs werd bekend gemaakt dat hij dit jaar de Spinozapremie ('de Nederlandse Nobelprijs') krijgt.

De Ridderorde wordt aan Schrijver toegekend vanwege zijn grote verdiensten als wetenschapper en geleerde - in de ware zin des woords. Hij is wereldleider op zijn vakgebied - de combinatorische optimalisering - dat zowel tot de wiskunde als tot de informatica gerekend moet worden en dat door Schrijvers onderzoek op de kaart is gezet. Professor Schrijver wordt als het boegbeeld van de Nederlandse wiskunde beschouwd en voor zijn baanbrekende, inspirerende onderzoek kreeg hij al veel belangrijke internationale prijzen. Zijn boeken vormen een rode draad door zijn loopbaan en worden over de hele wereld gebruikt; hij wist talloze studenten te inspireren.

Het onderzoek van Schrijver speelt zich op een zeer fundamentaal niveau af, maar het vindt zijn weg naar zeer complexe, hedendaagse toepassingen. Voorbeelden zijn het zitplaatsenprobleem van de Nederlandse Spoorwegen, productieschema's voor computerchips met honderden gaatjes en ook het matchingvraagstuk: hoe koppel je werknemers en taken op een slimme manier?

Alexander (Lex) Schrijver (1948) studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde er in 1977. Van 1983 tot 1989 was hij hoogleraar in Tilburg, waarna hij in dienst trad bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Behalve zes boeken publiceerde professor Schrijver een groot aantal artikelen, hij bekleedde internationale gasthoogleraarschappen en is lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en van de Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften.