Joost N. Kok bestuurslid Centrum voor Wiskunde en Informatica

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft ingestemd met de benoeming van prof.dr. J.N. Kok tot lid van het bestuur van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica. Kok volgt prof.dr. M.H. Overmars op, die sinds mei 2002 bestuurslid was. De benoeming van Joost Kok geldt per 1 juni 2005.

Publication date: 27-07-2005

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft ingestemd met de benoeming van prof.dr. J.N. Kok tot lid van het bestuur van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica. Kok volgt prof.dr. M.H. Overmars op, die sinds mei 2002 bestuurslid was. De benoeming van Joost Kok geldt per 1 juni 2005.

Joost Kok (1961) is momenteel verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar Algoritmiek en Programmamethodologie en als bestuurslid van het Leiden Institute of Advanced Computer Science. Daarnaast is hij hoofd Informatica-onderwijs van dit instituut.

Na zijn doctoraalexamen Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam in 1984 en zijn eerste baan aan de Vrije Universiteit, werkte Joost Kok van 1986-1988 op het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). In 1989 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit en daarna was hij onder meer verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Åbo Akademi University in Finland. Sinds mei 1995 is hij hoogleraar te Leiden en daarnaast bekleedt hij diverse prestigieuze functies in redactie- en adviesraden.

Het bestuur van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica bestaat nu, samen met prof.dr. J.N. Kok, uit prof.dr. P.W. Adriaans (UvA) - voorzitter, prof.dr.ir. C. J. van Duijn (rector TU/e), prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten (rector UvT) en mw. mr. S.J.M. Roelofs (directeur ICT~Office).
De dagelijkse leiding van het Centrum voor Wiskunde en Informatica is in handen van algemeen directeur prof.dr. J.K. Lenstra.