E-Quality: nieuw kenniscentrum voor kwaliteit ICT-diensten

Samenwerking Universiteit Twente, CWI en TNO-ICT

Publication date: 27-09-2005

Samenwerking Universiteit Twente, CWI en TNO-ICT

Terwijl het aantal nieuwe ICT-diensten en -toepassingen snel toeneemt, wordt het steeds complexer om het vereiste kwaliteitsniveau te garanderen: de druk op de beschikbare netwerken en dienstenplatformen neemt evenredig toe. In het nieuwe kenniscentrum E-Quality willen de Universiteit Twente (CTIT: Centrum voor Telematica en Informatietechnologie), het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de onderzoeksinspanningen op dit terrein van de 'Quality of Service' versterken, experts opleiden en zorgen voor een spin-off naar de markt. Op 30 september vindt aan de Universiteit Twente de kick-off bijeenkomst plaats, met sprekers uit de industrie en van de deelnemende instituten.

Het nieuwe 'Expertise Centre on Performance and Quality of Service in ICT' gaat van start met een duidelijke focus op mobiele toepassingen en netwerken. De mobiele ICT-gebruiker kan steeds meer: breedbandige toepassingen op de mobiele telefoon en PDA, op de persoonlijke voorkeuren toegesneden en afhankelijk van de context waarin de gebruiker zich op dat moment bevindt. Het liefst zonder dat hij of zij zich hoeft te bekommeren over het type verbinding (UMTS, WLAN, GPRS, ad-hoc radio) dat op dat moment beschikbaar is: die overgangen moeten naadloos plaatsvinden en met behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ten aanzien van het realiseren van de vereiste Quality of Service (QoS) zijn er meerdere bottlenecks: de informatie- en dienstverlening komt van verschillende bronnen -gedistribueerde platforms, en de mobiele netwerken hebben hun beperkingen. Bovendien is de intensiteit van het gebruik steeds lastiger te voorspellen.

Het kenniscentrum E-quality gaat daarom onderzoek initiëren en uitvoeren op het gebied van 'QoS control', experts opleiden en zorgen voor kennisoverdracht naar de ICT-markt. Begonnen wordt met vier promotie-onderzoeken die gezamenlijk worden gefinancierd door CWI, TNO en Universiteit Twente.

Programma kick-off

Tijdens de kick-off bijeenkomst op 30 september zal de coördinator van het centrum, prof.dr. Hans van den Berg (TNO en UT) de plannen toelichten, en er zijn toelichtingen door de directies van de partners in het kenniscentrum: prof.dr. Peter Apers, (CTIT), prof.dr. Jan Karel Lenstra (CWI) en dr. Gerard van Oortmerssen (TNO ICT). Daarnaast zijn er twee gerenommeerde sprekers 'uit het veld': dr. James Roberts (France Telecom) spreekt over 'Traffic Theory, Quality of Service and Network Design' en prof.dr. Daniel A. Menascé (George Mason University) over 'Quality of Service Challenges for Web-based systems and E-commerce'.

Achtergrondinformatie over het nieuwe kenniscentrum, en informatie over het programma, staat op www.ctit.utwente.nl