XHTML slaat brug naar Web van de toekomst

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft de XHTML 1.0 specificatie opgenomen als W3C Recommendation. Deze taal vormt een brug tussen de huidige mark-up taal HTML en XML, de Web-taal van de toekomst. Zij is ontwikkeld door een W3C werkgroep onder voorzitterschap van Steven Pemberton, onderzoeker op het Amsterdamse Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). De Recommendation   houdt in dat het produkt stabiel is bevonden, bijdraagt aan de interoperabiliteit op het Web, en is goedgekeurd door de leden van W3C, die het daarmee als standaard bij de industrie aanbevelen.

Publication date: 08-02-2000

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft de XHTML 1.0 specificatie opgenomen als W3C Recommendation. Deze taal vormt een brug tussen de huidige mark-up taal HTML en XML, de Web-taal van de toekomst. Zij is ontwikkeld door een W3C werkgroep onder voorzitterschap van Steven Pemberton, onderzoeker op het Amsterdamse Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). De Recommendation   houdt in dat het produkt stabiel is bevonden, bijdraagt aan de interoperabiliteit op het Web, en is goedgekeurd door de leden van W3C, die het daarmee als standaard bij de industrie aanbevelen.

HTML is de huidige ‘lingua franca’ voor miljoenen mensen die Web-documenten maken. Deze taal is echter te weinig flexibel om geschikt te zijn voor het verwachte toekomstige gebruik van het Web, dat gemakkelijk toegankelijk moet zijn vanuit allerlei (mobiele) apparaten en kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van gebruikers (bijvoorbeeld gehandicapten). De nieuwe taal XML (Extensible Mark-up Language) werkt met gestructureerde data, is flexibel, uitbreidbaar en modulair. De overgangstaal XHTML zorgt ervoor dat bestaande HTML-documenten bruikbaar blijven en is onafhankelijk van het op het Web aangesloten apparaat. XHTML stelt auteurs in staat Web-documenten te maken die gebruik maken van bestaande HTML browsers, maar die kunnen worden verwerkt met XML software, zoals die voor multimedia (SMIL), wiskundige uitdrukkingen (MathML), 2D vector graphics (SVG) en metadata (RDF). Met de thans in ontwikkeling zijnde versie XHTML 1.1 moeten mobiele en andere apparaten moeiteloos kunnen aansluiten op het Web. Aan XHTML 1.0 is bijgedragen door diverse leden van de W3C werkgroep, waaronder Ask Jeeves, CNET, Gateway 2000, CWI, GMD, Hewlett-Packard, HTML Writers Guild, IBM, JetForm, Microsoft, MITRE, Philips Electronics, Phone.com, Quark, Stack Overflow, Sun Microsystems, en WebTV Networks.

Het CWI liep bij de ontwikkelingen rond Internet en World Wide Web steeds voorop. Het instituut was in 1988 de eerste niet-militaire Internet site in Europa, leverde belangrijke bijdragen tot de ontwikkeling van onder meer de Web-programmeertaal Python, HTML, CSS (Cascading Style Sheets) en de multimediataal SMIL, en creëerde spin-off bedrijven als NLNet (schepper van de Nederlandse Internet infrastructuur) en General Design (het eerste Nederlandse bedrijf voor het ontwerpen van Web sites).

Het W3C consortium heeft tot doel ervoor te zorgen dat het potentieel van het Web zo goed mogelijk wordt benut en ontwikkelt daartoe gemeenschappelijke protocols (standaarden). Het is een internationaal industrieel consortium, geleid door het MIT Laboratory for Computer Science (VS), het Franse Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), en Keio University in Japan. Bijna vierhonderd bedrijven en instellingen zijn lid van W3C.

Voor nadere informatie:
Steven Pemberton (voorzitter W3C werkgroep HTML): 020 - 592 4138, e-mail: steven@cwi.nl

Zie ook de pagina's van het World Wide Web Consortium.