CWI's Latest News berichten tot december 2000

Hieronder volgt de verzameling CWI's Latest News berichten tot december 2000.  Bezoek Eurocommissaris Busquin

Publication date: 31-12-2000

 Hieronder volgt de verzameling CWI's Latest News berichten tot december 2000.


Bezoek Eurocommissaris Busquin

Op 7 december 2000 bezocht Eurocommissaris Busquin het CWI, samen met onder andere Europarlementariers mevrouw Plooij en mevrouw Corbey. Busquin sprak met Gerard van Oortmerssen (directeur CWI) over Europees onderzoek en ERCIM. Daarnaast kreeg de delegatie een demonstratie over visualisatie te zien en een voordracht over quantum computing, die erg in de smaak viel. Busquin bezocht ook supercomputer TERAS bij SARA, die in november door Z.K.H. Prins Willem-Alexander in het CWI-gebouw in gebruik werd genomen.

Meer over quantum computing kunt u vinden op de QIP 2001 pagina, over de Fourth Workshop on Quantum Information Processing, die van 9-12 januari georganiseerd wordt door het CWI: www.cwi.nl/~qip/ .

Naast het bezoek van Busquin is het CWI, bij monde van het W3C Kantoor Nederland (www.w3c.nl), in gesprek met de Nederlands overheid, over toegankelijkheid van internet voor gehandicapten. In het voorjaar zal hieraan landelijke bekendheid worden gegeven.


Wiskundige Dirk Struik overleden

Prof.dr. D.J. Struik
Rotterdam, 30 september 1894 - Belmont (Mass.), 21 oktober 2000

Op zaterdag 21 oktober is Dirk Struik overleden op de leeftijd van 106 jaar, na een zeer lang, enerverend en tot op het laatste moment arbeidzaam leven. Generaties wiskundigen groeiden op met zijn Geschiedenis van de Wiskunde. Hij voegde aan de geschiedschrijving van de wiskunde een maatschappelijke dimensie toe. Waar hij kwam liet hij met zijn enorme kennis en zijn innemende persoonlijkheid een onuitwisbare indruk achter. Velen herinneren zich zijn optreden bij zijn honderdste verjaardag in Amsterdam op het CWI. Hij was correspondent van de KNAW, erelid van het WG en van GeWiNa (Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek).

Het CWI en GMFW, het landelijk werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde, organiseren vrijdag 27 oktober om 16.00 uur een herdenkingsbijeenkomst (in plaats van de Scientific Meeting van het CWI). Meer informatie: Gerard Alberts, tel. (020) 592 4231, e-mail Gerard.Alberts@cwi.nl.


Open Dagen CWI: WCW Open Dag 2000 en CWI in Bedrijf

Op vrijdag 6 oktober houdt het CWI zijn jaarlijkse bedrijvendag. Dit jaar zal deze dag gaan over de nieuwe rol van wiskunde en informatica in de biowetenschappen. Welke mogelijkheden zijn er voor commerciele toepassingen van bijvoorbeeld bio-informatica en genoomonderzoek? En welke invloed oefenen biowetenschappen uit op het wetenschappelijk onderzoek in de wiskunde en informatica? U krijgt een overzicht van het groeiende biotech-onderzoek op het WTCW terrein: 'Silicon polder' verbreedt de aandacht! Daarnaast wordt in korte lezingen een overzicht gegeven van het huidige onderzoek op het CWI, bijvoorbeeld in multimedia en software agents op het gebied van e-commerce.

Op zondag 8 oktober vindt de jaarlijkse Open Dag plaats van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer. Demonstraties op het CWI: simulatie van stromingen om schepen, de intrigerende ACOI zoekmachine, signaalverwerking in een autosnelwegnetwerk, simulatie van evolutionaire processen in de economie (win-win situaties in e-commerce), 'wat is er mis met Nederlandse websites?' en een demonstratie van gezichtsanimatie (voor bijvoorbeeld avatars, computerwezentjes die gebruikers op het Internet voorstellen) die ook bij de huidige beperkte bandbreedte voor de gemiddelde gebruiker goed inzetbaar is.

Daarnaast zijn de CWI Bibliotheek en computerruimte opengesteld voor publiek, zijn er Pretlabs (waarvan een speciaal voor meisjes, begeleid door Technika-10) en is er een markt vol interessante puzzels van Vierkant voor Wiskunde. De Stichting Ars et Mathesis laat het verband zien tussen kunst en wiskunde. Lezing over embedded systemen door Wan Fokkink: 'Guus kom naar huus, want de video praat met het koffiezetapparaat!' Het CWI coordineert de hele WCW Open Dag.


Lecture Edsger Dijkstra

On Tuesday, October 10, 2000, the famous Edsger Dijkstra will give a lecture at CWI, entitled: 'On avoiding avoidable case analyses'. Prof.dr. Dijkstra is Professor Emeritus of the University of Texas at Austin. In 1972, Dijkstra won the ACM Turing Award, the equivalent of the 'Nobel prize for computer science'. From 1952 until 1962, Dijkstra worked at CWI (then called 'Mathematisch Centrum'). Dijkstra's lecture starts at 16.00 h.

For more information: Prof. dr. K. Apt, phone +31(20)592.4135, e-mail k.r.apt@cwi.nl or Annette Kik (science information), e-mail Annette.Kik@cwi.nl, phone +31 (20) 592.4248 or see our Dutch press release 


CWI eerste gigabit ethernet-aansluiting op SURFnet

Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam is op 8 augustus overgegaan op een gigabit ethernet-aansluiting op SURFnet. Het CWI is daarmee de eerste klant van SURFnet die op deze zeer snelle manier toegang krijgt tot de SURFnet backbone, SURFnet4. Volgend jaar zal SURFnet, in het kader van het GigaPort project, SURFnet5 in gebruik nemen, dat een capaciteit zal hebben van 80 Gbit/s. Het CWI is hier nu klaar voor en zal met de nieuwe 'oprit' optimaal van de GigaPort-snelweg kunnen profiteren.

Een belangrijk deel van de giganet infrastructuur van het WTCW terrein (Wetenschap & Technologie Centrum Watergraafsmeer), waar ook het CWI gevestigd is, is gefinancierd uit ICES-KIS gelden. Naast het CWI zijn ook AMOLF, NIKHEF, het Betacluster van de Universiteit van Amsterdam en SARA Computing Services aangesloten op dit WTCW netwerk.

Zie ook: SURFnet Nieuws, het WTCW Giganet Project en Piet Beertema's homepage (voor meer technische gegevens).


CWI in Bedrijf

CWI in Bedrijf, vrijdag 6 oktober 2000
Plaats: CWI, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam

Op vrijdag 6 oktober 2000 organiseert het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) de jaarlijkse bedrijvendag 'CWI in Bedrijf'. Het thema is dit jaar: 'De Nieuwe rol van Wiskunde en Informatica in de Biowetenschappen' Deelname aan CWI in Bedrijf is kosteloos. Voor nadere informatie zie het programma-overzicht . U kunt zich vanaf dit jaar ook via het elektronisch inschrijfformulier aanmelden.


CWI Incubator BV opgericht

Het CWI heeft op 13 juli 2000 CWI Incubator BV opgericht. CWI Inc. zal high-tech spin-off bedrijven genereren op basis van onderzoeksresultaten van het CWI. Inkomsten uit CWI Inc. zullen worden teruggeïnvesteerd in risicovol onderzoek op het CWI. Investeringen hierin zijn hard nodig om ook in de toekomst nieuwe spin-offs te kunnen genereren. Nederland dreigt sterk achter te lopen ten opzichte van andere landen in Europa en de Verenigde Staten. Deze landen steken de komende jaren honderden miljoenen dollars extra in fundamentele research op ICT-gebied. Het CWI zal in september een voorstel voor nieuwe impulsen in onderzoek aanbieden aan de overheid.

Het CWI heeft veel ervaring met kennisoverdracht naar de maatschappij door spin-off bedrijven. De laatste tien jaar zijn uit het CWI tien bedrijven gestart, die tot nu toe ongeveer 500 hoogwaardige arbeidsplaatsen opleverden. In ruil voor een minderheidsaandeel in de jonge onderneming levert CWI aan zijn ondernemende onderzoekers een kleine hoeveelheid zaaikapitaal, kantoor- en netwerkvoorzieningen en een terugkeergarantie naar de oude baan. Het meest profiteren de ondernemers echter van de expertise van het CWI en het grote netwerk aan nationale en internationale bedrijfs- en overheidscontacten.

Met CWI Inc. is een heldere structuur ontstaan voor het stelselmatig stimuleren van kennisoverdracht naar de maatschappij door spin-offs.

Meer informatie over de spin-offs van het CWI: http://www.cwi.nl/about/ , klik op spin-off companies; zie ook het Nederlandstalig persbericht van het CWI, en de Engelstalige brochure over CWI Incubator BV


Grootste internationale Web-conferentie trekt ruim 1500 specialisten naar Amsterdam

De negende World Wide Web conferentie (WWW9) vindt plaats in de Amsterdamse RAI van 15 t/m 19 mei 2000. Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) treedt op als gastheer van ruim 1500 Web-specialisten van over de hele wereld.

In de voordrachten, panels en workshops komt de betekenis van het Web voor de maatschappij, de industrie en de cultuur aan de orde. De nieuwste ontwikkelingen worden belicht op de volgende gebieden: elektronische veiligheid en privacy, wetgeving zoals eigendomsrecht, e-business, mobiliteit (WAP), Web-TV, toegankelijkheid voor visueel gehandicapten, graphics en multimedia, het virtuele museum, uitgeverij en standaarden.

De Nederlandse inbreng is relatief groot, met onder andere vijf commissie-voorzitters: Ivan Herman (CWI, conferentie co-chair), Dick Bulterman (Oratrix), Frans Heeman (Elsevier), Jaap Bloem (Internet Society Nederland) en Michael Dreisch (UPC) op een totaal van dertien commissies.

Meer informatie over de conferentie: http://www9.org/.
Zie ook het persbericht van het CWI.


CWI scoort goed in top-50 Nederlandse Informatici

(Ex-)CWI-ers zijn goed vertegenwoordigd in de top-50 Nederlandse informatici, die door Frits Vaandrager is samengesteld in de Automatisering Gids, uit gegevens van het Japanse Nec Research Institute. Negentien van de 50 wetenschappers zijn (ex-)CWI-ers. Van deze negentien zijn nu in dienst: Jan Willem Klop (4), Krzysztof Apt (5), Lex Schrijver (10), Paul Vitányi (23), Paul Klint (28), Jan Friso Groote (32), Jan Rutten (43) en Jan Heering (50)
(datum nummering: 1/3/2000).

De oorspronkelijke lijst bevatte een aantal fouten. Voor een verbeterde versie: zie de correcties van Frits Vaandrager en het overzicht van (oud-)CWI-ers .

Bron: Frits Vaandrager, Nieuwe citatie-index voorkomt dubbel werk,
Automatisering Gids, 25 februari 2000, p. 19.


Nieuw factorisatierecord

CWI factorisatie 512-bits getal bedreigt veiligheid E-commerce

Wetenschappers van het CWI, onder leiding van Herman te Riele, hebben op zondag 22 augustus een getal van 512 bits gefactoriseerd, dat model staat voor 95% van de sleutels die gebruikt worden bij de beveiliging van electronic commerce op Internet. Hiermee is, veel eerder dan bij de start van E-commerce op Internet werd verwacht, aangetoond dat de populaire sleutelgrootte van 512 bits niet meer veilig is. Met deze 512-bits sleutels worden dagelijks grote geldstromen beveiligd.

Meer informatie: bekijk het volledige persbericht (NL), of de Engelstalige press release .
Ook vindt u meer informatie over het onderzoek op de projectpagina van Herman te Riele.


Nieuwe conceptversie multimediataal SMIL uitgebracht

Op drie augustus 1999 heeft het World Wide Web Consortium (W3C) een nieuwe openbare conceptversie van de standaard multimedia-taal SMIL, SMIL Boston, uitgebracht. Het CWI en het daaraan gelieerde spin-off bedrijf Oratrix Development hebben hieraan een aanzienlijke bijdrage geleverd.

SMIL - uitgesproken als 'smile' - staat voor Synchronized Multimedia Integration Language, een platform-onafhankelijke specificatietaal voor multimedia presentaties op het Internet. SMIL Boston is zeer effectief en snel door het gebruik van herbruikbare modules. Het maken van animaties wordt hiermee simpeler. Gebruikers kunnen nu TV-achtige multimedia presentaties maken. SMIL Boston kan alle formaten aan, zoals GIF, JPEG en XHTML. SMIL is geschreven in XML. SMIL kan worden afgespeeld op een stand-alone browser, of als een plug-in in een HTML-presentatie. De SMIL standaard wordt voor multimedia wat HTML is voor hypertekst.

Meer informatie kunt u vinden op de CWI SMIL homepage, op het SMIL Boston persbericht van het World Wide Web Consortium en op de site van Oratrix Development.


Koninklijke onderscheiding voor Piet Beertema

Aan onze collega Piet Beertema is een koninklijke onderscheiding toegekend: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Piet ontving deze hoge onderscheiding als erkenning voor zijn pionierswerk bij de ontwikkeling van Internet in Nederland en Europa. De onderscheiding werd op 9 juni uitgereikt door de Burgemeester van Haarlemmermeer tijdens een symposium in de Beurs van Berlage.

Meer informatie over zijn werk vindt u op Piet Beertema's personal homepage.


Panel over ondersteuning van software research, 23 maart 1999

Tijdens de Europese software conferentie ETAPS'99 (22-26 maart Amsterdam) wordt op dinsdag 23 maart, 16.15-18.00 een paneldiscussie gewijd aan het onlangs uitgebrachte rapport van PITAC (Presidential Information Task Force Advisory Council) aan de president van de US. De vraag is wat dit rapport (en de verwachte invloed daarvan) betekent voor de Europese situatie. Aan het panel nemen deel:

  • Rance Cleaveland (SUNY Stony Brook, chair)
  • Gerard Comyn (European Commission, IST)
  • Susan Graham (UC Berkeley and PITAC member)
  • Cliff Jones (Harlequin Ltd)
  • Roel Kramer (Philips and chairman of ITEA board, EUREKA) [unconfirmed]
  • Herbert Weber (TU Berlin and director of Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering)

De paneldiscussie vindt, evenals de ETAPS-conferentie, plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade Amsterdam.

Over ETAPS: http://www.cwi.nl/events/conferences/ETAPS99.html.


Stroustrup en Clarke op CWI Soiree

Op woensdag 24 maart spreken Bjarne Stroustrup (de ontwerper van C++) en Edmund Clarke op de CWI Soiree. De CWI Soiree vindt plaats in het Tropen Instituut, waar gedurende de week van 22 tot en met 26 maart de ETAPS'99 Conferentie plaatsvindt.


CWI's anti-spam maatregelen

Electronisch berichtenverkeer heeft de laatste tijd sterk te lijden onder de gevolgen van zogenaamde "spam mail". Op ictenv_mail.html kunt u meer lezen over de achtergronden en mogelijke oplossingen voor dit probleem.


CWI'ers winnen businessplan-wedstrijd New Venture'98

Dick Bulterman, Lynda Hardman, Jack Jansen en Sjoerd Mullender van de multimedia onderzoeksgroep van het CWI hebben op 30 oktober de hoofdprijs ontvangen voor hun inzending voor de businessplan-wedstrijd New venture'98. De prijs werd uitgereikt tijdens het "DURF-congres" van Management Team door Morris Tabaksblat, voorzitter van de Raad van Bestuur van Unilever N.V. De hoofdprijs werd gedeeld met twee andere inzendingen, nl. "Fluffy Flax" van ATO-DLO en "VP4" van TU Delft.

De CWI'ers wonnen de wedstrijd met GRiNS, een grafische interface voor SMIL. GRiNS is een multimedia auteurssyteem waar SMIL multimedia presentaties mee gemaakt en afgespeeld kunnen worden. SMIL is de (ondermeer) aan het CWI ontwikkelde standaard voor multimedia-presentaties op het web.


W3C accepts New Multimedia Standard for Web Presentations

The W3C consortium has accepted a new standard for multimediapresentations on the Internet. This was announced by Tim Berners-Lee, the consortium's director and inventor of the World Wide Web (WWW), in a press release on the Web (http://w3c.org) on June 15

The world-wide W3C consortium was established in order to guide the Web's development.CWI hosts the local W3C office in The Netherlands. The new standard, SMIL (pronounced 'smile'), is a specification language for synchronized, interactive multimedia presentations on the Internet. SMIL, used in connection with other W3C standards such as HTML and CSS, enables a Web author to develop applications comparable in quality with presentations on CD-ROM systems. This is an important step towards a full-fledged role of multimedia on the Internet.

CWI played a key role in the development of the SMIL standard, which emerged in cooperation with leading streaming media companies like RealNetworks (makers of the RealAudio and RealVideo products),Lucent/Bell Labs, and Netscape. SMIL's theoretical foundation is the Amsterdam Hypermedia Model which was designed at CWI some years ago. The SMIL standard was tested using CWI's authoring system GRiNS (Graphical Interface for SMIL) and experimental applications were built with CWI's authoring and editing tools. Several other organizations in Europe and the USA also created SMIL player implementations. Philips Research (Eindhoven) participated in the development of SMIL and prepared several test scenarios.

 "Although it will probably take six months before most users will be able to use SMIL technology, the announcement by W3C-director Berners-Lee will certainly work as a catalyst for the standard's industrial integration into various Web-based products", says Dick Bulterman, leader of CWI's Multimedia and Human-Computer Interaction group. CWI plans to make its player and authoring systems available to early SMIL adopters and general users. CWI's effort for SMIL was funded in part by the ESPRIT-IV project CHAMELEON.

For more information: http://w3c.org/ and http://www.cwi.nl/SMIL


CWI Director Van Oortmerssen elected ERCIM President

At the recent meeting of the Board of Directors of ERCIM , the European Research Consortium for Informatics and Mathematics, in Bonn on May 29, CWI Director Gerard van Oortmerssen was elected ERCIM President for a period of two years. Jointly with INRIA (France) and GMD (Germany), CWI founded ERCIM in 1989. The consortium's aim is to foster cooperation within the European research community in informatics and applied mathematics, as well as with the European Trade & Industry sector. At present national research organizations from fifteen European countries have joined ERCIM, employing altogether over seven thousand researchers.


World Wide Web Consortium opent regionaal kantoor op CWI

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft een Nederlands regiokantoor geopend op het CWI. De eerste activiteit van het kantoor was de organisatie vae een symposium op donderdag 2 april j.l. in de Utrechtse Jaarbeurs.
Het doel van het symposium was het informeren van het Nederlandse bedrijfsleven over de technische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden binnen het kader van W3C. Het web is zich steeds meer gaan ontwikkelen van een systeem voor het presenteren van eenvoudige documenten naar een systeem dat veel complexere activiteiten kan ondersteunen. Hiermee zijn geavanceerde toepassingen als electronic commerce en corporate intranets binnen handbereik van het bedrijfsleven gekomen.
Het is nu van het grootste belang om op de hoogte te raken en te blijven van de mogelijkheden die het web op dit moment - en in de nabije toekomst - biedt, zodat binnen het bedrijf de juiste beslissingen genomen kunnen worden.
Dat was reden genoeg om het symposium "De Impact van het Web" te organiseren.

Een belangrijk doel van de oprichting van het Nederlandse kantoor is de vergroting van de Nederlandse inbreng in het consortium. Die inbreng kan gestalte krijgen in de vorm van een lidmaatschap van het consortium.

Voor nadere informatie en het aanvragen van het lidmaatschap van W3C kunt u het Nederlandse W3C-kantoor bereiken op het CWI:

W3C Office at CWI
Kruislaan 413
1098 SJ Amsterdam
020.592.4171
email: w3c-cwi@cwi.nl

Utrecht 2 april 1998