CWI Incubator BV: onderzoek als motor voor high-tech startups

Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam richt deze week CWI Incubator BV op. Deze CWI Inc. zal high-tech spin-off bedrijven genereren op basis van onderzoeksresultaten van het CWI. Inkomsten uit CWI Inc. zullen worden teruggeïnvesteerd in risicovol onderzoek op het CWI. Investeringen hierin zijn hard nodig om ook in de toekomst nieuwe spin-offs te kunnen genereren. Nederland dreigt sterk achter te lopen ten opzichte van andere landen in Europa en de Verenigde Staten.

Publication date: 14-07-2000

Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam richt deze week CWI Incubator BV op. Deze CWI Inc. zal high-tech spin-off bedrijven genereren op basis van onderzoeksresultaten van het CWI. Inkomsten uit CWI Inc. zullen worden teruggeïnvesteerd in risicovol onderzoek op het CWI. Investeringen hierin zijn hard nodig om ook in de toekomst nieuwe spin-offs te kunnen genereren. Nederland dreigt sterk achter te lopen ten opzichte van andere landen in Europa en de Verenigde Staten. Deze landen steken de komende jaren honderden miljoenen dollars extra in fundamentele research op ICT-gebied. Het CWI zal in september een voorstel voor nieuwe impulsen in onderzoek aanbieden aan de overheid.

Fundamenteel onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica is van groot belang als stuwende kracht voor  de Nederlandse economie. Als Nederland zijn ambitie voor een koppositie in de nieuwe kenniseconomie wil waarmaken, dan moet dit onderzoek de komende jaren tenminste verdubbelen. Het CWI kan daar een belangrijke rol in vervullen. Een relatief geringe investering in fundamentele research met een actief spin-off beleid, kan een enorme hefboomwerking hebben. Het stelselmatig genereren van spin-offs trekt ook onderzoekers met ondernemingszin aan. Verwacht wordt dat dit ook positief doorwerkt op het imago van bèta-opleidingen in Nederland.

Het CWI heeft veel ervaring met kennisoverdracht naar de maatschappij door spin-off bedrijven. De laatste tien jaar zijn tien spin-offs ontstaan, die tot nu toe ongeveer 500 arbeidsplaatsen opleverden. CWI Incubator BV creëert een heldere structuur om wetenschappelijke doorbraken om te zetten naar praktische toepassingen in een bedrijf. In ruil voor een minderheidsaandeel in de jonge onderneming levert CWI aan zijn ondernemende onderzoekers een kleine hoeveelheid zaaikapitaal, kantoor- en netwerkvoorzieningen en een terugkeergarantie naar de oude baan. Het meest profiteren de ondernemers echter van de kennis van het CWI en het grote netwerk aan nationale en internationale bedrijfs- en overheidscontacten.

Investeerders als Gilde zijn positief over de oprichting van CWI Incubator BV. "Gilde heeft het CWI Incubator initatief sterk gesteund vanaf onze deelname in de eerste spin-off, Data Distilleries, ruim 2 jaar geleden. Wij geloven sterk in de mogelijkheden om vanuit een top research organisatie nieuwe bedrijven te creeeren. Het CWI heeft een uitstekende wetenschappelijke reputatie en ondernemend management en hoogleraren om dit concept gestalte te geven." aldus Toon den Heijer, managing director van Gilde IT Fund.