CWI in Bedrijf 2015: Everything Smart

Op 4 juni 2015 vond ons netwerkevent CWI in Bedrijf 2015 plaats met als thema Everything Smart, over de opkomst van intelligente technologie op alle terreinen van ons leven.  

Wij halen voor u graag nog een keer de opening aan van ons evenement door Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en ambassadeur van de regio Brainport. Van Gijzel sprak met verve over nieuwe technologieën, maar ook over de menselijke en sociale kant die centraal moet komen te staan in die slimme systemen. Vooruitgang is samenwerken met besef van nationale en internationale connectiviteit, niet alleen tussen science en business, maar ook, zo benadrukt Van Gijzel, tussen disciplines en regio’s. Pas dan kunnen we nieuwe richtingen inslaan en Nederland als stadstaat verankeren in handels- en kennisketens en antwoorden vinden op de grand challenges van morgen.

Voor de afsluiting van ons evenement keken we niet vooruit in de tijd, maar terug. Google produceerde een film die de bakermat van de Nederlandse informatica laat zien op het Mathematisch Centrum in Amsterdam. Het engagement van de computerpioniers is aanstekelijk en brengt de tijd opnieuw tot leven. Hier werd de eerste Nederlandse computer ontwikkeld, de ARRA I, en de basis gelegd voor het ontstaan van de Nederlandse hardwareindustrie en de ontwikkeling van programmeertalen.  

Dat engagement is er nog steeds en zien wij overal om ons heen, hier op het CWI, op het Science Park, in Amsterdam en daarbuiten. Onze dank gaat uit naar de bezoekers, en wij hopen u allen bij de volgende CWI in Bedrijf weer te mogen begroeten. 

 

U kunt de informatie van deze dag hieronder nog eens nalezen.

Programmaboek met demo-overzicht

Presentatie InformatiePresentatie Life SciencesPresentatie LogistiekPresentatie SoftwarePresentatie Energie