De betrokkenheid van groepen monitoren met fysiologische sensoren

Het proefschrift van CWI-promovendus Chen Wang van de Distributed and Interactive (DIS)-groep rapporteert over onderzoek naar het ontwerpen van een GSR-systeem dat het bewustzijn van acteurs bij een publiek op afstand in een gedistribueerde theatrale omgeving kan ondersteunen en versterken.

Publication date: 06-06-2018

We leven in een maatschappij waar alles draait om ervaringen. Of het nu gaat om een reclamespot voor een vakantiebestemming of om interactie via de sociale media, de consumentenbeleving speelt een cruciale rol in ons gedrag. Toch is er eigenlijk verrassend weinig bekend over welke waarde consumenten aan deze ervaringen hechten. De geavanceerde technologie voor het vormen van ervaringen staat in schril contrast met de tamelijk conventionele mechanismen om deze ervaringen te meten.

In het proefschrift 'Monitoring the Engagement of Groups by using Physiological Sensors' (De betrokkenheid van groepen monitoren met fysiologische sensoren) van CWI-promovendus Chen Wang uit de onderzoeksgroep Distributed and Interactive (DIS) wordt verslag gedaan van onderzoek naar het ontwerp van een systeem met huidweerstandsensoren als hulpmiddel voor acteurs om zich meer bewust te worden van publiek op afstand bij verspreide voorstellingen.

Aan het begin van haar promotieonderzoek richtte Wang zich op het ontwerpen en ontwikkelen van geschikte sensorhardware, om een praktische manier te vinden voor het maken van hardware die gedragen kon worden door het publiek bij theatervoorstellingen. Elke hardwareversie werd grondig getest in verschillende gebruikersveldstudies. Vervolgens zijn er gerelateerde algoritmen ontwikkeld voor de verwerking van de door de sensoren geleverde gegevens. Toen er voldoende kennis was over het verband tussen huidweerstandspatronen en betrokkenheid van het publiek, werden het realtimealgoritme en het feedbackmechanisme ontwikkeld om de betrokkenheid van het publiek op afstand in beeld te brengen.

Deze oplossing levert een technische bijdrage op het gebied van hardware en software om een systeem op te zetten waarmee theaters gegevens over de reactie van het publiek kunnen verkennen. Met deze gegevens kan het creatieve werk van theaters worden verbeterd en wordt er meer bekend over hoe mensen in het publiek reageren op de voorstellingen. Hoewel huidweerstandsmetingen al eerder zijn gebruikt om de reactie van het publiek bij voorstellingen te onderzoeken, is de inzet van een systeem op deze schaal bij grootschalige live-theatervoorstellingen volkomen nieuw.

In haar promotieonderzoek heeft Wang acht onderzoeksvragen behandeld. Dit heeft geleid tot meer dan tien  wetenschappelijke publicaties, waarvan er drie werden onderscheiden als beste paper op grote wetenschappelijke conferenties.

Over DIS
De groep Distributed and Interactive Systems (DIS) bij CWI onderzoekt het gebruik van slim textiel en draagbare sensoren voor het verzamelen van betrouwbare en gekwantificeerde gegevens over ervaringen uit het dagelijkse leven. Een van de aandachtsgebieden is een beter begrip van het gebruik hiervan in de creatieve industrie. Op basis van realistische testomgevingen hebben we onze technologie en infrastructuur in samenwerking met diverse commerciële en academische partners ingezet, onder andere in het Nationaal Theater van China in Shanghai en bij het Amsterdam Dance Event in Nederland.

Promotie Chen Wang, CWI
Chen verdedigde haar proefschrift over dit onderwerp op woensdag 23 mei j.l. aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Ze deed onderzoek in de groep Distributed and Interactive Systems (DIS) bij CWI, onder leiding van Dick Bulterman (promotor) en Pablo Cesar (copromotor en hoofd van de DIS-groep  bij CWI). Het onderzoek werd gefinancierd door het EU KP7 Vconcet-project en een PPS met Xinhuanet.

Paper: Design, Implementation and Evaluation of a Point Cloud codec for Tele-Immersive Video
Video DIS-groep