Tentoonstelling

In de wereld waar we nu in leven wordt steeds meer geautomatiseerd gedaan, Turing heeft hier een cruciale rol in gespeeld. Als een van de weinigen heeft Turing ook voorzien wat de computer voor de mensheid zou gaan betekenen. Als onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica heeft het CWI veel aan Turing te danken.

In de wereld waar we nu in leven wordt steeds meer geautomatiseerd gedaan, Turing heeft hier een cruciale rol in gespeeld. Als een van de weinigen heeft Turing ook voorzien wat de computer voor de mensheid zou gaan betekenen. Als onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica heeft het CWI veel aan Turing te danken. Met de tentoonstelling Turings Erfenis willen we hem eer bewijzen en ook laten zien hoe zijn fundamenten worden toegepast in informatica-onderzoek van vandaag de dag.

De tentoonstelling Turings Erfenis vertelt het verhaal over Alan Turing als oorlogsheld, computerpionier en grondlegger van de kunstmatige intelligentie. In de tentoonstelling zijn daarnaast historische objecten te bewonderen die de revolutionaire ontwikkeling van de computer laten zien. Ook wordt het belang van zijn werk voor biologen belicht. Turing stelde in 1952 een mechanisme voor patroonvorming voor. Deze Turingpatronen spelen een rol bij embryonale ontwikkeling zoals de verdeling van haren in de vacht en het ontstaan van de asymmetrie van het hart.

 

Enigma codeermachine

Het hoogtepunt van de tentoonstelling is een originele Enigma uit de Tweede Wereldoorlog. Het breken van de Enigma-versleuteling door Turing wordt vaak genoemd als een van de grootste prestaties in de Tweede Wereldoorlog die de geallieerden de uiteindelijke overwinning zouden hebben gebracht. Een Turingmachine van LEGO laat zien hoe de computer berekeningen uitvoert en geheugen leest en schrijft.  Ook wordt getoond hoe nieuwe computertechnieken foto's van potvissen kunnen herkennen en vergelijken. De computer gebruikt hierbij pigmentatievlekken en contouren als herkenningspunt.

 

Detailfoto Turingmachine van LEGO

De Turingmachine van LEGO is het startpunt van een overzicht van historische rekenmachines: mechanische calculators met handaandrijving, mechanische calculators met elektrische aandrijving en elektronische calculators. Daarnaast wordt de historie van de computer gevisualiseerd aan de hand van computersystemen en in- en uitvoerapparaten. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het concept programmeren waarbij de bezoeker een korte reis door de tijd maakt van Jacquard via Babbage en Turing naar morgen.

Robotmaatje

De tentoonstelling toont ook de nieuwste toepassingen in de kunstmatige intelligentie. Een film laat zien hoe persoonlijke robots jonge kinderen kunnen helpen om te gaan met hun chronische aandoening. Kinderen verrichten activiteiten met hun robotmaatje, zoals het spelen van een quiz. De robot helpt hun begrijpen wat hun aandoening betekent en hoe zij er mee om kunnen gaan in hun dagelijkse leven.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met bijdragen van het Centrum Wiskunde & Informatica (Jeroen van den Bos, Davy Landman, Erik Pauwels, Roeland Merks), IOS Press i.s.m. King’s College, Cambridge (Astrid Engelen, Benedikt Löwe, Fenner Tanswellm en Donna Geczi), Lego Nederland (Roy Cordes), TNO (Rosemarijn Looije), Collecties TU Delft  (Han Heijmans), UvA Computermuseum (Edo Dooijes). Concept, realisatie en uitvoering: Karin Blankers, Edo Dooijes, Paul Klint, Coby van Vonderen.