Demonstraties

SOFTWARE Smart debuggingToonaangevende bedrijven als Microsoft, Facebook en Amazon Web Services gebruiken tegenwoordig formele methoden voor de ontwikkeling van correcte software. Deze demo laat zien hoe en waarom het standaard sorteeralgoritme in Python, Java en Android crasht en hoe dit met formele methoden aangetoond en gecorrigeerd kan worden.

SOFTWARE

Smart debugging
Toonaangevende bedrijven als Microsoft, Facebook en Amazon Web Services gebruiken tegenwoordig formele methoden voor de ontwikkeling van correcte software. Deze demo laat zien hoe en waarom het standaard sorteeralgoritme in Python, Java en Android crasht en hoe dit met formele methoden aangetoond en gecorrigeerd kan worden.

Smart software
Dé twee uitdagingen van software zijn (1) snel innovatieve ideeën naar de markt brengen en (2) meer return-on-investment op bestaande infrastructuur. Het CWI onderzoekt het beheersen van softwarecomplexiteit door middel van nieuwe talen en effectiever gereedschap voor bestaande talen. Deze demo laat dit zien met concrete voorbeelden van programmeeromgevingen voor nieuwe domeinspecieke talen met hoge flexibiliteit en efficientie in Digital Forensics, Banking, en Robotica.


INFORMATIE

Smart data
Het real-time opslaan, verwerken en aanbieden van big data biedt grote mogelijkheden. Deze demo laat live zien waar zich in de omgeving o.a. schepen en vliegtuigen bevinden en biedt mogelijkheden om met deze data te interacteren.

Smart fashion
Deze demo toont de potentie van een nieuwe generatie werkelijk draagbare technologie. Textielontwikkelaar Borre Akkersdijk draagt tijdens zijn lezing een uniek pak gewoven van sensordraden zodat zijn gemoedstoestand live op scherm te volgen is. Onderzoekers van het CWI voorzien een deel van het publiek eveneens van sensoren. Op de match-makingmarkt laten de onderzoekers zien welke mogelijkheden en uitdagingen deze draagbare technologie biedt.

Smart search
Hier is de NewsTracker demo te zien die live honderden nieuwssites afzoekt naar nieuws rondom specifieke onderwerpen en deze op een tijdlijn plaatst. De tracker is in staat zelf nieuwstrends op te sporen en de ontwikkeling in de tijd hiervan weer te geven.


LIFE SCIENCES

Smart bioscience
Hoe organiseren cellen zich tot organen? En hoe kunnen we cellen weer in het gareel krijgen als het misgaat, zoals bij kanker? Het CWI ontwikkelt simulaties om meer inzicht te krijgen in de crowd dynamics van cellen. Een demo van bloedvatgroei en tumorontwikkeling illustreert de simulaties en de biomedische inzichten die eruit voortkomen.

Smart vision
De demo toont state-of-the-art beeldherkenning gebaseerd op recente doorbraken in deep learning. Een diep neuraal netwerk analyseert doorlopend videobeelden van een webcam. Het netwerk herkent voorwerpen die voor de camera worden gehouden, en deelt deze in één van duizend klassen in. Ook is een visualisatie van het neurale netwerk zelf te zien.


LOGISTIEK

Smart analytics
Smart Analytics is het analyseren van grote hoeveelheden data om processen in de bedrijfsvoering te verbeteren en te optimaliseren. CWI ontwikkelt nieuwe wiskundige methoden en technieken voor smart analytics die kunnen worden toegepast in logistiek, marketing, e-commerce, overheidsdiensten, ICT, de gezondheidszorg en financiële sector.

Smart city
CWI verricht onderzoek naar de optimalisering van routering van verkeersstromen. Incidenten, weersomstandigheden en spitsuren kunnen tot enorme files leiden. Aan de hand van nieuwe technologieën voor digitaal wegbeheer werkt het CWI samen met TrafficLink aan oplossingen om extra verkeersstromen optimaal af te handelen. 

Smart pricing
Door dynamic pricing, het instantaan variëren van prijzen, kunnen bedrijven en instellingen hun omzet optimaliseren. In de luchtvaartindustrie is dynamic pricing niet meer weg te denken, maar ook in andere sectoren, zoals de logistieke, entertainment, culturele en energiesector, vormen dynamische prijsstrategieën een krachtig middel om de concurrentiepositie van bedrijven en instellingen te verbeteren.


ENERGIE

Smart energy
Bij deze stand is de demo Market Garden te zien. Market Garden is een simulatieplatform om marktmechanismen en biedstrategiën voor een gedecentraliseerde enegiemarkt te testen. Ook is het mogelijk alternatieve marktreguleringsmodellen te onderzoeken. Market Garden laat de gebruiker toe om kenmerken van markten en klanten te specifieren en data in te voeren.  Voor dit laatste kunnen zowel simulaties als reële data worden gebruikt. 

Smart simulation
Om Noorse waterkracht en Noord-Afrikaanse zonne-energie naar Midden-Europa te brengen zijn nieuwe grootschalige en transcontinentale elektriciteitsnetten in ontwikkeling. In een presentatie is te zien hoe het CWI onderzoek doet naar doorslag in de schakelaars die voor deze netten nodig zijn. De focus ligt bij het ontwikkelen en interpreteren van computersimulaties die in staat zijn de processen van elektrische ontlading te benaderen.