CWI en Stichting 113 zetten data analytics in voor zelfmoordpreventie

Elke dag sterven er 5 mensen in Nederland door zelfdoding. Mensen met suïcidale gedachten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Stichting 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. Om dit doel te bereiken, zijn Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en Stichting 113 zelfmoordpreventie onlangs een onderzoekssamenwerking gestart.

Publication date
16 Oct 2018

Elke dag sterven er 5 mensen in Nederland door zelfdoding. Mensen met suïcidale gedachten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Stichting 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. Om dit doel te bereiken, zijn Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en Stichting 113 zelfmoordpreventie onlangs een onderzoekssamenwerking gestart.

De organisaties hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van de dienstverlening van 113 Zelfmoordpreventie te optimaliseren en daarnaast nieuwe wetenschappelijk inzichten te verkrijgen die 113 –als aanjager van suicidepreventie- in staat stellen het aantal suïcides te verminderen. Het CWI beschikt over kennis van data analytics, modellering, stochastiek en optimalisatie, waarmee 113 de kwaliteit en effectiviteit van haar online, anonieme hulpverlening kan verbeteren. CWI heeft zijn expertise op dit gebied bijvoorbeeld al eerder ingezet bij het verkorten van aanrijtijden van ambulances bij noodgevallen waarbij elke seconde telt.

De samenwerking richt zich zowel op het verbeteren van de hulpverlening als het ontwikkelen van kwantitatieve modellen die inzichtelijk maken op welke manier omgevingsfactoren, persoonskenmerken en zorggebruik een rol spelen bij suïcide. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De focus van het onderzoek binnen de hulpverlening richt zich op het ontwikkelen van analytische modellen om 113 te helpen om de kwaliteit van de hulpverlening te optimaliseren. Dit omvat bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de meest effectieve hulpverlening zodat de hulpvrager het best wordt geholpen.

Onderzoeksleider Rob van der Mei (CWI): “We zijn enorm gemotiveerd om onze kennis en expertise op het gebied van data analyse en voorspellingsmodellen in te zetten om zo 113 te helpen het aantal suïcides te verminderen en de online hulpverlening te verbeteren. Deze samenwerking geeft ons de kans om met ons onderzoek wezenlijke impact hebben op een maatschappelijk issue, iets wat we bij CWI zeer belangrijk vinden.”  

Manager hulpverlening en klinisch psycholoog Judith de Heus: "We zien erg uit naar de samenwerking met het CWI omdat hun specialistische kennis erg waardevol is om onze psychologische expertise naar een hoger plan te tillen. Het is veelbelovend dat wiskunde en psychologie elkaar zo zullen versterken."

Het samenwerkingsverband tussen 113 Zelfmoordpreventie en CWI is aangegaan voor een periode van vier jaar. In dat kader zijn twee voltijdse onderzoekers  aangesteld binnen de Stochastics groep.

Over Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Hulpvragers kunnen 24/7, gratis en anoniem contact leggen met 113 via 0900-0113 of www.113.nl. 113 doet meer, we helpen ook andere(n) te helpen. We geven trainingen en werken actief samen in regio’s. Met GGD’en, ggz-instellingen, wijkteams, huisartsen en andere professionals en ervaringsdeskundigen. Onze kwartiermakers reizen door het land om niet alleen binnen de zorg, maar ook het onderwijs, de sociaal economische sector en de media suïcidepreventie te activeren.