Presentaties CWI In Bedrijf 2012

Ruim tweehonderd bezoekers en honderd CWI-ers ontmoetten elkaar tijdens het evenement 'CWI in Bedrijf 2012 - Werk maken van Innovatie' op vrijdag 5 oktober 2012, op het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam.

Publication date: 29-10-2012

Ruim tweehonderd bezoekers en honderd CWI-ers ontmoetten elkaar tijdens het evenement 'CWI in Bedrijf 2012 - Werk maken van Innovatie' op vrijdag 5 oktober 2012, op het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam.

Jos Baeten CWI in Bedrijf 2012 Jos Baeten, directeur van het CWI, introduceerde het dagthema 'Werk maken van Innovatie', waarbij hij de kansen van het topsectorenbeleid noemde - zoals vraaggeïnspireerde innovatie - maar ook bedreigingen voor het lange-termijn onderzoek.

bezoekers CWI in bedrijf 2012Aolexander Rinnooy Kan op CWI in Bedrijf 2012 Alexander Rinnooy Kan, tot 1 september 2012 voorzitter van de SER, sprak over 'Haalt Nederland de top-5 van kenniseconomieën in 2020?'. Hij begon met vast te stellen dat iedereen in Nederland deze top-5 wil halen en dat veel indicatoren die aangeven of dit mogelijk is positief zijn. In vergelijking met soortgelijke landen die op de huidige lijst nog boven Nederland staan, Zweden en Finland, schieten we vooral tekort als het gaat om investeren in onderzoek: in Nederland 1,7 % van het BNP, in die landen het dubbele of meer. Rinnooy Kan wees op de Kennis & Innovatie Agenda waar hij bij betrokken is, waarin vele criteria worden genoemd en vergeleken en waar bijvoorbeeld blijkt dat Nederland ook tekortschiet op het gebied van levenslang leren. Rinnooy Kan was positief over het topsectorenbeleid van de overheid maar kon tegelijk het spook van het mislukte industriebeleid uit het verleden niet van zich af zetten. Hij eindigde met het belang te onderstrepen van het overeind houden van fundamenteel onderzoek in Nederland.

Na de hoofdlezing wisselden de matchmaking-markt en themavoordrachten elkaar af.

Carlo van de Weijer op CWI in Bedrijf 2012 Bij het thema Logistiek sprak Carlo van de Weijer, vice-president Traffic Solutions bij TomTom en directeur van het strategic area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven over ‘Hoe verkeersdata het verkeersmanagement drastisch efficiënter en effectiever maakt’. Zijn lezing werd ingeleid door Rob van der Mei, clusterleider Probability, Networks en Algorithms van het CWI.

Michiel Buitelaar op CWI in Bedrijf 2012 Bij het thema Creatieve Industrie sprak Michiel Buitelaar, Chief Operations Officer Digital Media en Chief Digital Officer bij Sanoma Media Netherlands, over ‘Nieuwe media en ICT’. Zijn lezing werd ingeleid door Arjen de Vries, groepsleider Interactive Information Access van het CWI.

Jacov de Vlieg op CWI in Bedrijf 2012 Bij het thema Life Sciences sprak Jacob de Vlieg, directeur van het Nederlands eScience Center (NleSC) en hoogleraar Computational Drug Discovery aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over ‘Research en innovatie in het big data tijdperk’. Zijn lezing werd ingeleid door Gunnar Klau, groepsleider Life Sciences van het CWI.

Peter Molengraaf op CWI in Bedrijf 2012 Bij het thema Energie sprak Peter Molengraaf, voorzitter van de Raad van Bestuur van netwerkbedrijf Alliander en lid van de Raad van Commissarisen van DNV KEMA,  over ‘Wat betekent duurzame energie voor onze energienetwerken?’. Zijn lezing werd ingeleid door Han La Poutré, clusterleider Software Engineering van het CWI.

Tijdens de matchmaking markt presenteerden verschillende CWI-onderzoeksgroepen zich met demonstraties van recent onderzoek. Daarnaast waren CWI spin-off bedrijven als Spinque en VectorWise aanwezig, net als het W3C Benelux Kantoor van het World Wide Web Consortium, dat op het CWI gehuisvest is.

Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de Turingtentoonstelling te bezoeken.

Tot slot kwam er met een netwerkborrel een eind aan deze geslaagde dag.