CWI in Bedrijf 2010 & Opening

Op 11 november vond CWI in Bedrijf 2010 plaats en de opening van de nieuwbouw. Voor iedereen die heeft meegeholpen om deze dag tot een succes te maken: bedankt voor jullie inzet en aanwezigheid! Voor wie de dag gemist heeft, volgt hier een kort verslagje. Presentjes die werden uitgedeeld ter gelegenheid van de opening zijn nog verkrijgbaar bij Coby van Vonderen, kamer L020.

Publication date: 12-11-2010

Op 11 november vond CWI in Bedrijf 2010 plaats en de opening van de nieuwbouw. Voor iedereen die heeft meegeholpen om deze dag tot een succes te maken: bedankt voor jullie inzet en aanwezigheid! Voor wie de dag gemist heeft, volgt hier een kort verslagje.

Presentjes die werden uitgedeeld ter gelegenheid van de opening zijn nog verkrijgbaar bij Coby van Vonderen, kamer L020.

 

CWI in Bedrijf

Na een geanimeerde lunch introduceerde Jan Karel Lenstra het thema van CWI in Bedrijf 2010 – ‘Energie, Wiskunde en Informatica’ – en de rol die het CWI hierin speelt. Dagvoorzitter Barry Koren opende het programma.

Als eerste spreker liet Tony Donné (FOM-Instituut voor Plasmafysica en TU/e) zijn licht schijnen over het onderwerp: ‘Hoe beheersen we een brandend fusieplasma?’. Een heet plasma - wel tien keer heter dan de zon -in een opslagring is ontzettend gevoelig voor storingen. Wiskundigen kunnen met hun modellen helpen bij het beheersen van het plasma; zij kunnen bijvoorbeeld aantonen dat een bepaalde verstoring kleiner wordt als de plasma-snelheden binnen- en buitenin de ring verschillend gemaakt worden.

Peter Eecen (ECN) sprak over windenergietoepassingen; hij liet indrukwekkende foto’s van rotorbladen zien – soms wel langer dan 60 meter. Het CWI draagt op het gebied van windenergie o.a. bij aan het optimaliseren van windparken op zee, een richting waarvoor de Nederlandse overheid nadrukkelijk gekozen heeft.

Peter Vaessen (KEMA) sprak over transport en distributie van elektriciteit. Hoewel het elektriciteitsnet tegenwoordig zeer betrouwbaar is (vergelijk de storingen in websites of pinautomaten maar eens met die van het elektriciteitsnet), zijn er risico’s door het onderhoud dat de komende jaren gepleegd moet worden en door de veranderingen die ons te wachten staan, zoals snelle groei van de aantallen elektrische auto's en zonnepanelen. Wiskundigen en informatici dragen o.a. bij aan het berekenen hoe spanningsdips in deze situatie opgevangen moeten worden. Verder voorspelde Vaessen het einde van het transformatorhuisje zoals we dat nu kennen, vanwege de komst van smart grids: slimme energienetwerken die om kunnen gaan met tweerichtingsverkeer op het net, waarbij klanten zowel energie kunnen afnemen als leveren.

Rob Aalbers (CPB) sprak over innovatief klimaatbeleid. Tot wanneer moet je bijvoorbeeld subsidies blijven geven voor het milieuvriendelijker maken van o.a. kolencentrales, als die richting op termijn voorbijgestreefd zal worden door energiebronnen die beter zijn voor het milieu?

Onder leiding van Maria Henneman vond een paneldiscussie plaats met Niek Lopes Cardozo (FOM en TU/e), Wim Sinke (ECN en UU), Sjef Peeraer (SP Innovation en Atoomstroom) en Gijs van Kuik (TUD en Duwind). De teneur van de discussie was niet verrassend: er moet meer geinvesteerd worden in groene energie. Helaas wilde men vanwege lopende, open calls geen speerpunten benoemen. Over een ding waren de sprekers het unaniem eens: als we niets doen staat ons in de toekomst een grote energiecrisis te wachten.

Opening

Aansluitend aan het programma vond de drukbezochte, feestelijke opening plaats van de CWI-nieuwbouw, met toespraken van Jan Karel Lenstra, Peter van Laarhoven (bestuursvoorzitter CWI) en Jos Engelen (voorzitter NWO) en een act: acrobatiek aan rode doeken in de vide van de nieuwbouw – symbool voor de start en groei van de activiteiten in de nieuwe vleugel.

 

Attachment Size
2010-11-11 Eecen CWI.pdf 4.28 MB
Aalbers - innovatief klimaatbeleid.pdf 93.78 KB
Donne.pdf 13.56 MB
T&D - the challenge CWI in bedrijf 11-11-2010l.pdf 5.42 MB