Scholen

Op donderdag- en vrijdagochtenden is het op afspraak mogelijk met een schoolklas de tentoonstelling te bezichtigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De inhoud van de tentoonstelling is met name geschikt voor de bovenbouw (havo en vwo) van het voortgezet onderwijs. De rondleiding duurt ca. 45 minuten.

Op donderdag- en vrijdagochtenden is het op afspraak mogelijk met een schoolklas de tentoonstelling te bezichtigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De inhoud van de tentoonstelling is met name geschikt voor de bovenbouw (havo en vwo) van het voortgezet onderwijs. De rondleiding duurt ca. 45 minuten.

De rondleiding kan (buiten schoolvakanties) worden uitgebreid met een Workshop Cryptologie op het CWI, verzorgd door Stichting Vierkant voor Wiskunde. Het thema van de workshop is Ontcijfering van geheimschriften. De Duitsers hadden veel vertrouwen in hun Enigma codeermachine en dachten dat deze niet te kraken was. Toch konden de Engelsen onderschepte berichten van de Duitsers ontcijferen, onder andere met behulp van de bombe machine, ontworpen door Alan Turing. In de workshop komen een aantal verschillende geheimschriften aan bod en gaan leerlingen zelf een bericht ontcijferen. De workshop is gebaseerd op Doeboek 22: Cryptologie. De workshop duurt ongeveer een uur en kan op onderbouwniveau (klas 1, 2 en 3) of bovenbouwniveau (klas 4, 5 en 6) aangeboden worden. Maximumcapaciteit is 30 leerlingen. Kosten voor deze workshop zijn € 60,- per klas. Voor meer informatie over deze workshop en reserveringen kunt u mailen naar info@vierkantvoorwiskunde.nl