Partners

De Alan Turing tentoonstelling is een initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Nikhef, Instituut voor Informatica (IvI, UvA),

De Alan Turing tentoonstelling is een initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Nikhef, Instituut voor Informatica (IvI, UvA), Korteweg-de Vries Instituut (KdV, UvA) en het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC, UvA), allen gevestigd op het Science Park Amsterdam. Deze instituten op het Science Park Amsterdam spelen een belangrijke rol in de informatica in Nederland, en zijn daarmee schatplichtig aan het werk van Alan Turing.

UvA
Sinds 2009 is de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica van de Universiteit van Amsterdam op het Science Park gevestigd. Met de UvA onderzoeksinstituten Instituut voor Informatica, Korteweg-de Vries Instituut en het Institute for Logic, Language and Computation zijn hiermee belangrijke instituten op het gebied van wiskunde en informatica ondergebracht op het Science Park.

  • Instituut voor Informatica (IvI, UvA). Het IvI doet fundamenteel onderzoek in de informatica. Het instituut richt zich met name op complexe informatiesystemen met een sterke interactieve component, zoals intelligente en informatieïntensieve systemen.
  • Korteweg-de Vries Instituut (KdV, UvA). Het KdV is het wiskundig onderzoeksinstuut van de UvA en richt zich op wiskundig onderzoek in onder andere algebra, meetkunde, stochastiek, numerieke wiskunde, discrete wiskunde en financiële wiskunde.
  • Institute for Logic, Language and Computation (ILLC, UvA). Het ILLC is multidisciplinair en doet onderzoek op het snijvlak van wiskunde, linguïstiek, informatica, filosofie en kunstmatige intelligentie. Onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld de wiskundige eigenschappen van informatie en de informatieuitwisseling tussen mens en computer.

Sinds 1991 is op de Universiteit van Amsterdam het Computermuseum UvA gevestigd. Het museum heeft een grote collectie technische en wetenschappelijke rekenapparaten van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Een belangrijk deel van de collectie van de Alan Turing Tentoonstelling is afkomstig uit de collectie van het Computermuseum UvA.

Nikhef
Nikhef is het Nationale instituut voor subatomaire fysica en doet onderzoek naar de kleinste bouwstenen van materie en hun onderlinge krachtenspel. Nikhef is een samenwerkingsverband van Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

In onderzoek werkt Nikhef veel samen met het CERN. Nikhef was in dit kader in de jaren '90 nauw betrokken bij de ontwikkeling van het world wide web, en had in 1992 de eerste Nederlandse website, toentertijd één van de enige drie websites ter wereld. Bij onder andere Nikhef werd in 1994 de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) ondergebracht, wat momenteel het op één na grootste internetknooppunt ter wereld is.


De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het Science Park Amsterdam te doen uitgroeien tot een wetenschapspark met een toonaangevende reputatie in heel Europa. ICT is hierin een belangrijk speerpunt. Vanwege de goede ICT-infrastructuur en de hoogwaardige kennisinstituten is het Science Park Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ICT-bedrijven.