CWI in Bedrijf 2019 - parallelle sessies

Tijdens CWI in Bedrijf hoort u tijdens de parallelle sessies de meest actuele stand van zaken over de volgende onderwerpen:

Smart buildings: Predicting occupancy in buildings based on (historic) sensor data
Nanda Piersma (CWI's onderzoeksgroep Intelligent Autonomous Systems)

Real time monitoring of presence in buildings using radio based or motion sensing has become standard practice in the recent years. Predicting future occupancy using sensors is less common, because it requires the collection large datasets with historical patterns over longer periods of time, information about future activity in the building and the use of machine learning or mathematical modelling. In a campus setting, we use only historic WIFI sensor data to model time series for accurate short time predictions of hourly presence. The results show that a basic sensor infrastructure and general planning data suffice for high quality predictions, and that automated prediction systems can be implemented without much investments.

presentatie Nanda Piersma

Ruis op het digitale kompas: kwantificeren van onzekerheden
Daan Crommelin (CWI's onderzoeksgroep Scientific Computing)

Computationele tools zoals proces simulaties zijn van belang voor beleid, ontwerp en operationele beslissingen. De output van zulke tools wordt mede bepaald door input informatie, bijvoorbeeld omgevingscondities, fysische parameters en design parameters.

Traditioneel gaat veel aandacht uit naar het ontwikkelen van tools die, gegeven de input, zo nauwkeuring mogelijk de output berekenen. Maar hoe zit het met de nauwkeurigheid van de input informatie? Onzekerheden in input parameters leiden tot onzekerheden in de output, en het is vaak moeilijk om intuitief een inschatting te maken hoe groot die onzekerheidsmarges zijn.

In de Scientific Computing groep van het CWI ontwikkelen we methoden en technieken om zulke onzekerheden te kwantificeren. Omdat simulaties kostbaar en tijdrovend kunnen zijn, is het meestal te duur of te langzaam om een simulatie simpelweg heel vaak te herhalen met steeds net wat andere input parameters. We richten ons daarom op ontwikkeling van snelle en efficiente technieken.

De onveranderlijkheid van de Blockchain

Marc Stevens (CWI's onderzoeksgroep Cryptology)

Bitcoin is ‘s werelds eerste decentrale digitaal betaalmiddel en is eigenlijk een groot experiment. De grote kracht van Bitcoin ligt in de onderliggende decentrale ledger, de blockchain. Sindsdien zijn er vele blockchain varianten en blockchain applicaties ontwikkeld.
In deze sessie zal ik uitleggen wat blockchain technologie nu precies biedt voor verschillende applicaties en ga ik in op belangrijke veiligheidsaspecten omtrent blockchain. Een van de meest belangrijke veiligheidseisen is de onveranderlijkheid van blockchain: dat eenmaal geaccepteerde ledger transacties niet meer veranderd kunnen worden. Maar wat voor oplossingen gebruiken blockchains om deze veiligheidseis op te lossen en wat zijn de consequenties?

presentatie Marc Stevens


Evolutionaire algoritmen en inwendige bestraling
Peter Bosman (CWI's onderzoeksgroep Life Sciences and Health)

Radiotherapie is één van de pilaren van de moderne kankerbehandeling. Brachytherapie is een specifieke vorm van radiotherapie waarbij een radioactieve bron via een implantaat (bestaande, bijvoorbeeld, uit holle katheters) door het lichaam gevoerd wordt. Door de snelheid van de bron te variëren, kan de stralingsdosisverdeling gevormd worden zodat deze het best geschikt is voor een specifieke patiënt en aandoening.

Brachytherapie is uitermate geschikt voor bepaalde typen kanker, waaronder prostaatkanker. Echter, hiertoe moeten wel de best mogelijke behandelplannen gemaakt kunnen worden (plan van bron-verplaatsing-snelheden). Dit is nu juist een kernprobleem in de dagelijkse klinische praktijk: bestaande software waarmee behandelplannen gemaakt kunnen worden, voldoet niet aan de wensen en eisen van artsen, zijn tijdrovend in gebruik en vereisen veel niet-inzichtelijke handmatige interactie. Dit kan leiden tot een dusdanig hoge bestralingsdosis aan omliggende organen dat er middelmatige tot ernstige complicaties ontstaan.

Met behulp van een CWI-onderzoekslijn-gebaseerde vorm van evolutionaire algoritmen, realiseren wij een innoverende aanpak om semi-automatisch te zoeken naar de beste behandelplannen. Onze resultaten hebben, in samenwerking met academisch ziekenhuispartner Amsterdam UMC - locatie AMC en bedrijfspartner Elekta, aangetoond een duidelijke en inzichtelijke verbetering te verwezenlijken. Onlangs ontvingen wij hiervoor op het jaarlijkse ESTRO radiotherapie congres een prijs voor meest innoverend onderzoek in de brachytherapie.