CWI in Bedrijf 2017 - Demonstraties

Tijdens CWI in Bedrijf 2017 worden demonstraties gegeven van grensverleggende onderzoeksprojecten. Hieronder volgt meer informatie over de demonstraties:

CWI onderzoeksgroep Algorithms & Complexity ism QuSoft - Quantum random number generator
Joran van Apeldoorn

QuSoft zal een demo laten zien op de twee momenten dat er 'markt' is. Het gaat om een demo van een quantum random number generator. Voor databeveiligingstoepassingen is het belangrijk om random getallen te kunnen genereren, maar met klassieke methodes is het veel moeilijker/onmogelijk is om échte randomness te krijgen. Bij deze demo wordt er eerst gedemonstreerd hoe lastig het is om op een klassieke (niet quantum) manier randomness te creeeren. Vervolgend wordt een random number generator op basis van quantum effecten gedemonstreerd die wél goede randomness maakt.


CWI onderzoeksgroep Computational Imaging - Het FleX-Ray Lab: Maximale beeldinformatie per foton
Joost Batenburg

Tomografie stelt ons in staat om binnenin objecten te kijken, door een aantal  Röntgenfoto’s op te nemen vanuit verschillende hoeken. Hieruit wordt vervolgens een 3D beeld van het object berekend, met behulp van wiskundige algoritmes.  De CWI Computational Imaging groep loopt voorop in de ontwikkeling hiervan.

Op donderdag 18 mei wordt het FleX-Ray lab officieel geopend: een onderzoekslab op het CWI waarin hoogwaardige experimentele en computationele technieken voor geavanceerde tomografie bij elkaar komen. In een samenwerking tussen de twee NWO-instituten CWI en NIKHEF en de twee bedrijven XRE en ASI ontwikkelen we baanbrekende technieken die het mogelijk maken om in real-time complexe 3D informatie te verkrijgen over de samenstelling van een object.

We geven u graag alvast een inkijkje in deze nieuwe onderzoeksfaciliteit en de mogelijkheden die dit biedt voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, met toepassingen in de medische, industriële en creatieve sector.


CWI onderzoeksgroep Life Sciences - Met evolutionaire optimalisatie op zoek naar de belangrijkste afwegingen in het maken van bestralingsplannen voor inwendige radiotherapie
Peter Bosman

Meer dan 1 op 3 mensen in Nederland ontwikkelt een vorm van kanker. Middels radiotherapie, een belangrijke en veelgebruikte behandeling, wordt een ioniserende bestralingsdosis gegeven zodanig dat tumorweefsel vernietigd wordt. In deze demo kijken we specifiek naar brachytherapie voor prostaatkanker. In brachytherapie worden holle catheters ingebracht waardoorheen een radioactieve bron gestuurd wordt. Door deze bron voor bepaalde tijd te stoppen op bepaalde locaties wordt een dosisverdeling in het lichaam gerealiseerd. Echter, deze dosis straalt in alle richtingen uit, hetgeen een risico vormt voor omliggende organen zoals het rectum en de blaas. Daarom is het natuurlijker om te praten over de best mogelijke afwegingen tussen het bestralen van het doelvolume en de omliggende organen dan over het unieke beste plan. Navenant rekenen wij, middels state-of-the-art multi-objective evolutionaire algoritmen, precies dergelijke afwegingen uit zodat een arts hier direct inzicht in krijgt, in plaats van steeds maar naar 1 plan te kunnen kijken.

CWI onderzoeksgroep Life Sciences - SAVAGE: het ontrafelen van genetische diversiteit binnen virusinfecties
Alexander Schönhuth

Tijdens een virus infectie is een persoon vaak besmet met verschillende stammen van het virus. Sommige eigenschappen van het virus, zoals virulentie en resistentie, kunnen per stam verschillen. Voor een optimale beoordeling van virulentie, pathogenese en therapieselectie is het van belang om vooraf te bepalen welke stammen er aanwezig zijn. Met behulp van sequencing technieken kan een virus infectie geanalyseerd worden. De algoritmische uitdaging is dat sommige stammen erg schaars zijn in verhouding tot andere stammen, en derhalve moeilijk op te sporen zijn in de grote hoeveelheid sequencing data. Vaak zijn het juist deze stammen die sterk virulent of resistent blijken te zijn.
Bij het CWI hebben wij een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de verschillende stammen te reconstrueren. Zelfs stammen die slechts 2% van de totale populatie beslaan kunnen we terug vinden, en de output van onze methode is veel preciezer dan van bestaande methoden. Dit nieuwe algoritme, SAVAGE, is gepubliceerd in Genome Research en wordt momenteel al toegepast door toonaangevende virologie instellingen.