Paradiso lecture Sander Bohte

Kijken in de ziel van AI. Over het brein als computer

When
19 Jun 2022 from 11 a.m. to 19 Jun 2022 noon CEST (GMT+0200)
Where
Paradiso, Weteringschans 6, 1017 SG Amsterdam
Web
Add

Kijken in de ziel van AI - Over het brein als computer

Moderne Artificial Intelligence (AI) is sterk geïnspireerd op het functioneren van het brein. Maar hoe werkt het brein eigenlijk? Of, preciezer, hoe is ons brein in staat om intelligent gedrag te genereren? En wat bedoelen we eigenlijk met ‘intelligent gedrag’? In zijn Paradisolezing gaat Sander in op de vraag hoe de honderden miljarden cellen in ons brein in staat zijn om intelligent gedrag te leren en uit te voeren. Hij legt de overeenkomsten met een computer uit, maar gaat ook in op de verschillen en hoe deze verschillen nieuwe inzichten bieden voor slimmere AI en energiezuinigere computers. Meer informatie en aanmelden

Please note that the Paradiso lectures are in Dutch.

Modern Artificial Intelligence (AI) is heavily inspired by the functioning of the brain. But how does the brain actually work? Or, more precisely, how is our brain able to generate intelligent behavior? And what do we actually mean by "intelligent behavior"? In his Paradiso Lecture, Sander addresses the question of how the hundreds of billions of cells in our brain are able to learn and execute intelligent behavior. He explains the similarities to a computer, but also discusses the differences and how these differences offer new insights for smarter AI and more energy-efficient computers.