Op de matchmaking-markt vindt u onderzoeksdemonstraties die een inkijk geven in de laatste ontwikkelingen in wiskunde- en informaticaonderzoek. De markt is ingedeeld in vijf secties: Software, Informatie, Life sciences, Logistiek en Energie.

Op de matchmaking-markt vindt u onderzoeksdemonstraties die een inkijk geven in de laatste ontwikkelingen in wiskunde- en informaticaonderzoek. De markt is ingedeeld in vijf secties: Software, Informatie, Life sciences, Logistiek en Energie. Daarnaast zijn de CWI spin-off bedrijven SIG, Spinque en MonetDB op de markt aanwezig met een stand, net als het W3C Benelux Office.

 

1. Software

Domeinspecifieke programmeertalen
Domeinspecifieke programmeertalen zijn, in tegenstelling tot algemene talen zoals C en Python, toegespitst op een specifiek onderwerp of probleem. Hierdoor kunt u zeer snel hoogkwalitatieve software ontwikkelen rondom een bepaalde toepassing. Domeinspecifieke talen kunnen op maat ontwikkeld worden. In de demonstratie kunt u met een domeinspecifieke taal live code genereren voor het aansturen van een robot.

Audio augmented reality
Met de Talescape-app is het mogelijk om virtuele geluiden te plaatsen op fysieke locaties. De app speelt de geluiden af zodra de gebruiker deze locatie nadert. Via een speciaal ontwikkelde publieke application programming interface (API) kunnen gebruikers zelf scenario’s voor de app programmeren. De demonstratie toont de mogelijkheden van deze technologie.

Coördinatie van gekoppelde systemen
Het koppelen van verschillende softwaresystemen binnen en tussen organisaties zorgt vaak voor problemen. De grafische programmeertaal Reo kan bij het koppelen van systemen alle mogelijke bugs opsporen en voorkomen. In de demonstratie wordt Reo gebruikt om verschillende webservices op muzikale wijze aan elkaar te koppelen. Door de juiste koppeling te maken ontstaat uiteindelijk een muziekstuk waarbij elke webservice zijn toon meespeelt.


2. Informatie

Crowd sourcing
Onderzoekers en ontwikkelaars realiseren zich steeds meer dat er groepen gebruikers zijn die vrijwillig willen meewerken aan onderzoeksprojecten door bijvoorbeeld gegevens aan te dragen, te labelen of te corrigeren. Bij deze demonstratie kunt u zelf bijdragen aan het Fish4Knowledge-project. De taak toont opnamen van vissen die met onderwatercamera’s in een koraalrif bij Taiwan zijn gemaakt. De gebruiker kan de vissen identificeren aan de hand van gelijkenis met andere beelden. U ziet wat er allemaal bij komt kijken om hieruit betrouwbare resultaten te genereren, met name op het gebied van gebruikersinterfaces.


Big Data
De mogelijkheid om zeer grote databestanden op te slaan en te analyseren maakt revolutionaire nieuwe toepassingen mogelijk. Een voorbeeld is het automatisch genereren van kaarten met alle verbanden tussen de gegevens in een bestand. Hiermee kunt u bijvoorbeeld gebruikersprofielen of relaties tussen gebeurtenissen nauwkeurig in kaart brengen. Een video geeft een indruk van deze en andere big data-technologieën.


3. Life sciences

Medicijnen simuleren
Computersimulaties kunnen het effect van nieuwe medicijnen op het lichaam voorspellen en daarmee uit miljoenen kandidaten snel en effectief een mogelijk geschikt medicijn aanwijzen. Een grote belemmering voor het toepassen van deze simulaties is het modelleren van de complexe biomoleculen. In deze demonstratie kunt u zelf de elegante oplossing testen die het CWI voor dit probleem ontwikkeld heeft. 

Vorming van weefsels en organen
Het simuleren van cel-cellinteracties levert waardevolle inzichten op voor processen als wondgenezing, tumorontwikkeling of plantgroei. Hiermee zijn deze processen beter te reguleren en te beïnvloeden. Deze demonstratie simuleert de groei van bloedvaten in tumoren. Door op strategische plaatsen medicijnen toe te dienen kan de tumor effectief bestreden worden.


4. Logistiek

Proactieve planning van hulpdiensten
Het opstellen van een betrouwbare logistieke planning onder onzekere omstandigheden is een grote uitdaging. Met behulp van geavanceerde statistische methoden kan het CWI uw organisatie helpen om geld en tijd te besparen met behoud van betrouwbaarheid. In een tweetal films en een softwaredemonstratie kunt u in een voorbeeld hiervan zien. Samen met ambulancediensten, brandweer en politie werkt het CWI samen aan de optimale inplanning en plaatsing van de hulpdiensten.

Dynamisch verkeersmanagement (i.s.m. Trinité Automation)
Samen met Trinité Automation werkt CWI aan de optimalisering van routering van verkeersstromen. Omleidingen kunnen voor grote files zorgen op de alternatieve routes. Door deze alternatieve route real-time optimaal te bedienen, door bijvoorbeeld stoplichten eerder op groen te laten springen,  wordt extra capaciteit gecreëerd. CWI werkt aan de ontwikkeling van een planningsmethode voor de integratie van meerdere regionale verkeerssystemen. Via een presentatie krijgt u inzicht in de technologie achter deze methode.

Google Adwords
Bedrijven kunnen Google AdWords-advertenties naast zoekopdrachten vertonen door te bieden op specifieke zoektermen. Hoe meer ze bieden, hoe groter de zichtbaarheid van hun advertentie, wat leidt tot meer kliks. Een trial-and-error biedingsstrategie geeft suboptimale resultaten. De CWI Bid Optimizer-tool laat zien hoe uw dagelijks AdWords-budget het beste verdeeld kan worden over zoektermen. Dit kan leiden tot 20-30% meer kliks ten opzichte van trial-and-error.


5. Energie

Smart grids
Duurzame energie zorgt voor een grote veranderingen in vraag en aanbod van energie. Aanbod varieert sterk vanwege de wisselende beschikbaarheid van duurzame energiebronnen (wind en zon) en de vraag naar stroom voor bijvoorbeeld het opladen van elektrische auto’s kent sterke pieken en dalen. In deze demonstratie is te zien hoe geavanceerde algoritmen vraag en aanbod dusdanig kunnen beïnvloeden dat de fluctuaties afvlakken.

Hoogspanning- en plasmatechnologie
Om Noorse waterkracht en Noord-Afrikaanse zonne-energie naar Midden-Europa te brengen zijn nieuwe grootschalige en transcontinentale electriciteitsnetten in ontwikkeling. In een presentatie is te zien hoe het CWI onderzoek doet naar doorslag in de schakelaars die voor deze netten nodig zijn. Het begrip van het doorslag is ook belangrijk voor bliksembescherming, gasreining en desinfectie met behulp van ontladingen. In de stand is een plasma-pen voor medische toepassingen te zien.

 

CWI spin-offs:

W3C Benelux Office met o.a. informatie over XForms, HTML5, Web & TV en het Digital Publishing Initiative.