Maatschappelijke logistiek

This page in English: Societal logistics   Om de samenleving draaiende te houden, is een efficiënte en flexibele organisatie nodig van logistieke processen zoals verkee

 

 

 

This page in English: Societal logistics

 

Om de samenleving draaiende te houden, is een efficiënte en flexibele organisatie nodig van logistieke processen zoals verkeer en vervoer, goederenstromen en publieke diensten. Fundamenteel onderzoek levert principes en methoden die breed toepasbaar zijn. Het CWI blijft werken aan grensverleggende oplossingen voor de knelpunten in de samenleving: van treinenloop tot files en van wachtlijsten in de gezondheidszorg tot communicatienetwerken.


 Uitdaging: de perfecte schoolroostermachine
Schoolroosters kosten hoofdbrekens. Door de complexiteit en omvang van het probleem is collectief gecoördineerd onderzoek nodig om belangrijke stappen te zetten naar de perfecte schoolroostermachine. Het belang daarvan strekt tot ver buiten het onderwijs. De kennis zal direct bijdragen aan betere werkroosters, spoorboekjes en planning in ziekenhuizen. Het CWI wil toekomstige extra middelen besteden aan deze uitdaging.