Panagiotis Koutsourakis

Full Name
P. Koutsourakis
Function(s)
Researcher - MonetDB Solutions
Email
P.Koutsourakis@cwi.nl
Telephone
+31 20 592 4230
Room
L325
Department(s)
Database Architectures