Nieuws

Dutch Site News

Cum laude voor 3D-modelleren van gepulste ontladingen in lucht

Promovendus Jannis Teunissen van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) heeft grote vooruitgang geboekt in het modelleren van vroege stadia van elektrische ontladingen, zoals die voorkomen in bliksem, hoogspanningsnetten en plasmatechnologie. Hij kreeg een 'cum laude' predikaat voor zijn proefschrift '3D Simulations and Analysis of Pulsed Discharges’, dat hij op 12 november 2015 verdedigde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Oproep tot nominaties Van Wijngaarden Award 2016

Het Centrum Wiskunde & Informatica kent iedere vijf jaar de Van Wijngaarden Award toe aan een wiskundige en een informaticus van bijzondere betekenis. Van hen is tenminste één een vrouw. In 2016 – het honderdste geboortejaar van Van Wijngaarden – gebeurt dit opnieuw.

W3C-presentaties WebRTC en HTML5/Webapps online

Op 2 april hield Dominique Hazaël-Massieux (W3C) twee inspirerende lezingen in Amsterdam over WebRTC en HTML5/Webapps, waarbij het middagprogramma werd gehouden op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), waar het W3C Benelux Office wordt gehost.

Jos Baeten benoemd tot hoogleraar UvA

Jos Baeten is benoemd tot hoogleraar Theory of Computing aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een deeltijdfunctie, die Baeten combineert met zijn directeurschap van het CWI.

Minder fouten in features door delta modelling

Bij het programmeren van nieuwe features in software worden makkelijk veel fouten gemaakt. De code van meerdere features grijpt vaak in op dezelfde plek, en zo  kan de code van de ene feature soms ongemerkt  die van een andere overschrijven.

Joost Winter verdedigt proefschrift over coalgebra en automatentheorie

CWI-onderzoeker Joost Winter promoveerde op 1 juli 2014 met een proefschrift waarin connecties tussen de coalgebra en de automatenthorie centraal staan. Coalgebra is een abstract raamwerk voor beschrijvingen en formele redenaties van systemen die zich in verschillende toestanden kunnen bevinden. Het kan onder andere gebruikt worden om te bewijzen dat systemen aan bepaalde eisen voldoen, zoals de correctheid van een complex softwaresysteem.

Document Actions