Nieuws

Dutch Site News

W3C-presentaties WebRTC en HTML5/Webapps online

Op 2 april hield Dominique Hazaël-Massieux (W3C) twee inspirerende lezingen in Amsterdam over WebRTC en HTML5/Webapps, waarbij het middagprogramma werd gehouden op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), waar het W3C Benelux Office wordt gehost.

Jos Baeten benoemd tot hoogleraar UvA

Jos Baeten is benoemd tot hoogleraar Theory of Computing aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een deeltijdfunctie, die Baeten combineert met zijn directeurschap van het CWI.

Minder fouten in features door delta modelling

Bij het programmeren van nieuwe features in software worden makkelijk veel fouten gemaakt. De code van meerdere features grijpt vaak in op dezelfde plek, en zo  kan de code van de ene feature soms ongemerkt  die van een andere overschrijven.

Joost Winter verdedigt proefschrift over coalgebra en automatentheorie

CWI-onderzoeker Joost Winter promoveerde op 1 juli 2014 met een proefschrift waarin connecties tussen de coalgebra en de automatenthorie centraal staan. Coalgebra is een abstract raamwerk voor beschrijvingen en formele redenaties van systemen die zich in verschillende toestanden kunnen bevinden. Het kan onder andere gebruikt worden om te bewijzen dat systemen aan bepaalde eisen voldoen, zoals de correctheid van een complex softwaresysteem.

Het CWI wordt .nl-registrar

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is op 18 februari 2014 .nl-registrar geworden. Daarmee is de cirkel tussen SIDN en het CWI, de organisatie die bakermat is voor het .nl-domein, na 18 jaar weer rond.

Document Actions