Nieuws

Dutch Site News

Brandweer beter in positie met wiskundig model

Hoe kan de brandweer zich nog beter positioneren in de regio? Als meerdere kazernes bijvoorbeeld bezig zijn met een brand, waar moeten de voertuigen van de overige kazernes dan heen voor een optimale dekking? Om antwoord te geven op deze – en vele andere – vragen heeft de brandweer de handen ineengeslagen met het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam en de Technische Universiteit Delft.

Oproep tot nominaties Van Wijngaarden Award 2016

Het Centrum Wiskunde & Informatica kent iedere vijf jaar de Van Wijngaarden Award toe aan een wiskundige en een informaticus van bijzondere betekenis. Van hen is tenminste één een vrouw. In 2016 – het honderdste geboortejaar van Van Wijngaarden – gebeurt dit opnieuw.

W3C-presentaties WebRTC en HTML5/Webapps online

Op 2 april hield Dominique Hazaël-Massieux (W3C) twee inspirerende lezingen in Amsterdam over WebRTC en HTML5/Webapps, waarbij het middagprogramma werd gehouden op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), waar het W3C Benelux Office wordt gehost.

Jos Baeten benoemd tot hoogleraar UvA

Jos Baeten is benoemd tot hoogleraar Theory of Computing aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een deeltijdfunctie, die Baeten combineert met zijn directeurschap van het CWI.

Minder fouten in features door delta modelling

Bij het programmeren van nieuwe features in software worden makkelijk veel fouten gemaakt. De code van meerdere features grijpt vaak in op dezelfde plek, en zo  kan de code van de ene feature soms ongemerkt  die van een andere overschrijven.

Document Actions